Coronavirus ændrer markedsstemning i januar

Visninger: 2511 Dato: 06. feb. 2020 kl. 13:25

Udbrud af coronavirus skabte frygt på finansmarkederne, hvilket slog hul under en ellers flot start på året. Få en opdatering på en begivenhedsrig januar måned.

Aktiemarkederne fortsatte i starten af januar kursridtet fra slutningen af 2019. Frem til den 20. januar nåede det globale aktieindeks at stige 3,8 % målt i danske kroner, men da måneden var omme var stigningen skrumpet ind til 0,2 %. 

Dette dramatiske stemningsskift kan ene og alene tilskrives coronavirussen, som i takt med vækst i antallet af udbrud og dødsfald skabte bekymringer om den globale vækst. Denne bekymring skabte til gengæld grobund for et markant fald i statsrenterne. Derimod steg rentespændene for obligationerne med høj rente, hvilket kan tages som udtryk for, at der samtidig var tale om en stigning i modviljen til at tage risiko på de finansielle markeder.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har i slutningen af januar erklæret, at coronavirussen udgør en global nødsituation. En tilspidsning af krisen mellem USA og Iran udløst af attentatet på den militære øverstbefalende i Iran Soleimani og gengældelsesaktionerne fra iransk side var med til at øge risikoaversionen.

I USA blev en rigsretssag mod præsident Trump for embedsmisbrug officielt indledt. Det er den tredje af slagsen, men meget tyder på, at den er overstået, inden den rigtigt er kommet i gang.

Væksttallene for USA og Kina viste pæn styrke i 4. kvartal. I USA er den annualiserede vækst opgjort til 2,1 %, og i Kina er den årlige vækst opgjort til 6,0 % i kvartalet.

I midten af måneden skrev USA og Kina under på fase 1-aftalen om vilkår for handel mellem de to lande. Denne delaftale er et vigtigt skridt mod en endelig aftale mellem USA og Kina.
England forlod EU sidst på måneden.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er faldet markant i januar. De største rentefald har fundet sted i USA, Australien og Italien. I USA faldt de ti-årige statsobligationer med 0,4 %-point. Rentefaldene i Eurozonen og især i Japan, hvor renteniveauerne også er lavere, var mindre. Valutaerne er generelt blevet styrkede over for euroen og dermed kronen.  Den amerikanske dollar, den japanske yen og den mexikanske peso blev styrket med henholdsvis 1,1 %, 1,3 % og 1,5 % over for kronen. Derimod blev svenske og norske kroner samt dollars fra New Zealand og Australien svækket.  

Afdeling International har med et afkast på 1,16 % klaret sig på niveau med sit benchmark i januar. Afdelingen har tjent på sin valutariske eksponering, men tabt tilsvarende på, at rentefølsomheden har været lavere end i benchmark.

Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i januar. Realkreditobligationerne nød også godt af denne udvikling og klarede sig bedre end statsobligationerne.
Afdelingerne med danske obligationer har klaret sig bedre end benchmark, da de har en stor overvægt af realkreditobligationer.

Virksomhedsobligationer
Investment Grade-obligationer, IG, som er tættest knyttet op på udviklingen i statsrenterne, oplevede et noget større rentefald end renterne på High Yield-obligationerne. Rentespændene til statsobligationerne blev dermed udvidet. Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 1,93 %, hvilket var på niveau med afkast på benchmark. Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,60 %, hvilket bar bedre end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,08 -22 bp -22 bp
High Yield 3,25 -7 pb -7 bp
US 10Y Treasury 1,52 -40 bp

-40 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene oplevede også en øgning i merrenterne til statsrenterne, men trods alt et rentefald.  Starten af året startede med medvind fra fase 1-aftalen mellem USA og Kina, men blev afløst af pessimisme i takt med, at coronavirussen spredte sig. Renterne på obligationer udstedt i lokal valuta faldt med 0,15 %-point til 4,78 %. 

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Venezuela, Tyrkiet og Uruguay, mens Libanon, Argentina og Etiopien så de største rentestigninger. Libanon har været præget af social uro. I lokal valuta har Tyrkiet, Indonesien og Mexico givet de højeste afkast, hvorimod de laveste og negative afkast var i Sydafrika, Brasilien og Thailand.

I januar har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 1,32 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -0,01 %.
HøjrenteLande Lokal Valuta har klaret sig bedre end sit benchmark, hvorimod HøjrenteLande Valuta pga. afdelingens lavere rentefølsomhed end benchmark som følge af rentefaldet i januar ikke har kunnet følge med benchmark. HøjrenteLande og HøjrenteLande Mix har givet afkast, som er en smule under deres respektive benchmarks.

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -23 bp -23 bp
Afkast (%) i lokal valuta 1,43 1,43
Valutaafkast (%) -1,42 -1,42
Samlet afkast (%) -0,01 -0,01

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Efter en stærk start på året sendte attentatet på Irans Soleimani og spredningen af coronavirussen negative impulser til aktiemarkedet. Der var ellers mange positive faktorer at forholde sig til. Her kan nævnes underskrivelsen af fase 1-aftalen på handelsområdet mellem USA og Kina, stærke tal for PMI i Eurozonen og robuste tal for det amerikanske arbejdsmarked, selvom tallene var en anelse svagere end forventet. Hertil kommer, at centralbanken i Kina har sænket bankernes reservekrav. Endelig har de amerikanske selskaber med Apple i spidsen fået en god start på regnskabssæsonen.

De amerikanske aktier gav et lille plus, og det blev forstørret op i dansk regning af en styrket dollar. I Japan blev et negativt afkast ligeledes forbedret af en styrket valuta. Derfor kommer aktier fra Eurozonen til at fremstå som de svageste blandt de store toneangivende modne markeder. 

I Europa fortsætter de ledende indikatorer med at skuffe. Det tyske ifo-indeks faldt uventet fra 96,3 til 95,9. Industriordrerne i Tyskland faldt i november 1,3 % og 6,5 % på årsbasis. Den tyske industriproduktion steg dog 1,1 % i november, men faldt 2,6 % på årsbasis.

Danske aktier var blandt de absolut bedste på globalt plan i januar. Her klarede især bankerne sig godt med pæne tocifrede stigninger. Ørsted var ligeledes med i førerfeltet. Derimod kunne selskaber som Genmab, Lundbeck, Københavns Lufthavne og GN Store Nord notere negative afkast. I Norden gjorde aktierne fra Finland det også godt, men aktierne fra Norge og Sverige var de svageste markeder.

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i januar, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdeling Danmark har klaret sig på niveau med sit benchmark. Afdeling Tyskland har klaret sig markant bedre end sit benchmark. I Tyskland var de store vindere aktier som Bayer (+6,3 %) og Infineon (+4,5 %). Afdelingen har benyttet svagheden i markedet til at øge sit investeringsniveau fra 100 % til 113 % i løbet af januar. Det har indtil videre vist sig at være en god beslutning.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i januar

Kilde: Datastream

I Latinamerika var Mexico lyspunktet med stigning i både aktier og valutakursen. Det kan skyldes den høje realrente og rentefald i januar, men også nøgletal for detailhandel og handelsoverskud viste en stærkere udvikling end forventet.

Aktierne fra Rusland klarede sig også bedre end EM-aktier generelt. Tal for handelsoverskud, arbejdsløshed og industriproduktion kom alle ud bedre end forventet. På den politiske front var den store historie, at præsident Putin foreslog ændringer i det politiske system i Rusland, som ville omfordele magten i Rusland. Putin har foreslået, at der afholdes en folkeafstemning om en reformpakke for forfatningen, som vil styrke parlamentets rolle. Initiativet fik præsident Medvedev og hans regering til at trække sig.  

Vore afdelinger på Emerging Markets, som investerer i Fjernøsten og globalt har alle klaret sig bedre end deres respektive benchmarks. Derimod har afdelingerne, som investerer i BRIK-landene og Latinamerika klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Udsigter
Der er ingen tvivl om, at coronavirussen vil påvirke den globale vækst. Mange aktiviteter er sat i stå som følge af dens udbrud. Forlydenderne om, at et kinesisk universitet har udviklet en nyt middel mod virussen betyder, at man som investor ikke behøver, at køre for langt ud af de negative tangenter med hensyn til forventningerne til den fremtidige vækst.

Umiddelbart er det positivt nyt for aktiemarkederne, som så kan fokusere på regnskaberne fra virksomhederne, der tikker ind for tiden. Omvendt er det negativt nyt for obligationerne, der må forvente en reversering af de kraftige rentefald, som vi så i januar. Disse forventninger bygger på, at der er hold i forlydenderne om det nye lægemiddel. 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Tilbage