Danske obligationer:
Forventninger til markedet

Visninger: 1594 Dato: 24. apr. 2019 kl. 14:20

Skiftet væk fra en strammere pengepolitik i USA har ført til kraftige rentefald.

Den amerikanske centralbank, Fed, har stillet investorerne i udsigt, at styringsrenten holdes uændret i 2019, og at nedbringelsen af beholdningen af statsobligationer på op mod 50 mia. dollars hver eneste måned indstilles til efteråret. For aktiemarkederne har det været en saltvandsindsprøjtning, mens obligationsmarkederne tolker kovendingen som et tegn på en opbremsning i væksten. Flere nøgletal peger da også på, at indeværende år byder på lavere vækst i forhold til 2018, hvilket vil lægge en dæmper på inflationen og dermed mindre behov for rentestigninger. Vi forventer, at dollaren svækkes moderat.

Fortsat lave europæiske renter
I Europa er renterne ligeledes kommet under pres, efter Den Europæiske Centralbank, ECB, har meldt ud, at renterne forbliver rekordlave i hele 2019. De nye og særdeles bløde signaler fra ECB skal ses i lyset af en yderligere forværring af de allerede svage europæiske nøgletal. Men med udsigt til at USA og Kina bliver enige om en handelsaftale, er der gode udsigter til, at optimismen og væksten returnerer til Europa senere i år. I det kommende kvartal ser vi større sandsynlighed for, at renterne stiger en anelse fra de meget lave renteniveauer.

Efterspørgsel efter realkreditobligationer
På det hjemlige marked har den fortsatte efterspørgsel efter konverterbare realkreditobligationer fra udenlandske investorer ført til, at det nu er et 1½-procents lån, der er det åbne 30-årige lån tættest på kurs 100. Enkelte dage sidst i marts handlede obligationen endda over kurs 100, og institutterne måtte åbne et 1-procents 30-årigt lån. De lave renter har ført til, at konverteringerne igen kører for fuld fart og specielt låntagere med et 2½-procents lån kan for første gang se en mulighed for at konvertere ned. Dermed er der et pænt udbudspres af 1½-procents obligationer, men den manglende varighed i markedet gør, at de bliver taget pænt imod.

Vi forventer, at den underliggende efterspørgsel fortsat vil være tilstede året ud – ikke mindst fra udenlandske investorer. Den meget store udstedelse - grundet konverteringerne - kan dog give bølgeskvulp, men der vil så modsat også være mange penge, der skal genplaceres til terminen.  Omkring de korte renter forventer vi stadig, at Danmarks Nationalbank vil afvente Den Europæiske Centralbank, før en renteændring. De lange renter i Danmark vil mere følge det generelle verdensbillede for renterne drevet af vækstudsigter og inflation.

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius, Sydbank

Tilbage