Danske obligationer:
Forventninger til markedet

Visninger: 5433 Dato: 12. jul. 2019 kl. 12:00

I Danmark er renterne fulgt med de globale renter ned og vi står nu overfor for en rekordstor konverteringsbølge.

Renterne i USA er faldet ganske markant som konsekvens af svage økonomiske vækstudsigter. Det amerikanske opsving er begyndt at vise svaghedstegn, hvor flere vækstindikatorer peger på en markant lavere vækst i år. Den amerikanske centralbank, Fed, er blevet mere blød i sine udmeldinger, og har lovet at indstille udsugningen af likviditet fra de finansielle markeder samt åbnet op for rentenedsættelser for at understøtte væksten og inflationsforventningerne. Rentemarkederne har allerede indpriset en rentenedsættelse på det kommende Fed-møde i slutningen af juli og yderligere to rentenedsættelser over det næste år.

I Europa er renterne ligeledes kommet under pres, efter at Den Europæiske Centralbank, ECB, har meldt ud, at renterne forbliver rekordlave helt indtil andet halvår 2020. Det anses som overvejende sandsynligt, at ECB i de kommende måneder vil gøre endnu mere for at lempe pengepolitikken herunder muligheden for et nyt opkøbsprogram, idet inflationsforventningerne set med ECB’s øjne er meget lave. I det kommende kvartal forventer vi, at renterne forbliver på de meget lave niveauer.

I Danmark er renterne fulgt med ned og vi står nu overfor for en rekordstor konverteringsbølge. Det toneangivende 30-årigerealkreditlån har nu en rente på 1 procent og der er nu fokus på at konvertere 2- og 2½-procents lån. Varigheden er tilsvarende reduceret markant i realkreditmarkedet og det har dermed foreløbigt været nemt at afsætte den enorme mængde nye 1-procents obligationer da investorerne mangler varighed. Det bliver spændende at følge renteudviklingen de næste par måneder, da selv mindre rentestigninger kan give en varighedstilgang for investorerne. Det ligger dog ikke i kortene at renterne skal køre markant op grundet udmeldingen fra ECB og dermed er vi rimelig fortrøstningsfulde for de konverterbare realkreditobligationer. Omkring de korte renter forventer vi stadig, at Danmarks Nationalbank vil afvente Den Europæiske Centralbank, før en renteændring. De lange renter i Danmark vil mere følge det generelle verdensbillede for renterne drevet af vækstudsigter og inflation.

 

Tilbage