Danske obligationer i plus

Visninger: 1504 Dato: 05. dec. 2017 kl. 14:05

Den største inspiration til markederne kommer nok fra USA i december.

November blev udfordrende for risikoaktiver. Vore danske obligationsfonde blev sammen med fonden HøjrenteLande Korte Obligationer Akk. de eneste af vore obligationsfonde, som kunne præsentere positive afkast i november. På aktiesiden var fonden USA Ligevægt & Value eneste fond i plus.

Der var ellers mange positive faktorer, som kunne have næret appetitten for risikoaktiver. De økonomiske nøgletal vidner fortsat om global økonomisk fremgang. Hertil kommer forventninger om en succesfuld skattereform i USA, og de stigende oliepriser var selektivt også en positiv faktor. Trumps nominering af Jerome Powell til ny chef for forbundsbanken i USA signalerede en fortsættelse af den pengepolitiske kurs i landet. Det bør ikke have større betydning, at den nuværende chef Janet Yellen har meddelt, at hun til februar trækker sig fra bestyrelsen i forbundsbanken, selvom hun kunne have fortsat frem til 2024. Det er dog med til at skabe usikkerhed om, hvordan den nye pengepolitiske komité kommer til at se ud, efter den udskiftning der skal foregå.

En styrket euro påvirkede de europæiske virksomheders konkurrenceevne og dermed deres aktiekurser negativt. Af andre negative impulser kan nævnes, at Bank of England hævede sin styringsrente for første gang i ti år, og at der i Tyskland har været problemer med at få dannet en regering efter valget i september.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været stort set uforandrede i november.
Valutaerne er generelt blevet svækket i november. Den amerikanske dollar med ca. 2 % og den japanske yen med ca. 1 %.
 

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Tabel 1: Udviklingen i internationale statsobligationer

Periode Afkast i lokal valuta Valuta afkast Afkast i kr.
Seneste måned 0,16% -1,19% -1,03%
Siden årets start 1,34% -6,80% -5,55%

Kilde: Datastream

Fonden International har med et afkast på -1,2 klaret sig dårligere end sit benchmark i november. Fonden har i forhold til benchmark tabt på sine valutapositioner i australske og newzealandske dollar, men til gengæld vundet på mexicanske pesos.

Danske obligationer
De danske statsrenter har været svagt faldende den seneste måned med deraf følgende positive afkast.
Også i november har realkreditobligationerne klaret sig noget bedre end statsobligationerne, hvilket er baggrunden for, at de danske obligationsfonde generelt har gjort det bedre end deres respektive benchmarks. Danske realkreditobligationer nyder godt af udenlandsk efterspørgsel.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i november.

Kilde: Datastream

Virksomhedsobligationer
Rentestigningen har været større på High Yield, HY, end på Investment Grade, IG. Det er baggrunden for, at førstnævnte har givet et lavere afkast end sidstnævnte.
Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,29 %, hvilket er på niveau med benchmark, og afkastet på -0,67 % på Virksomhedsobligationer HY er lavere end benchmarkafkastet.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,62 0,08% -0,12%
High Yield 3,02 0,14% -0,85%
US 10Y Treasury 2,42 0,04% -0,03%

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i november steget en lille smule for højrentelandeobligationer udstedt i hård valuta efter at have været noget højere i løbet af måneden. Markedet har især været ramt af udviklingen i Venezuela og Libanon. Venezuela er på kanten af en statsbankerot, mens politisk usikkerhed ramte Libanon.

Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode stort set været uforandrede, men EM-valutaerne er blevet svækket med ca. 1 % i november, hvilket samlet har ført til et negativt afkast for aktivklassen.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

Fondene, som investerer i obligationer udstedt i lokalvaluta, har klaret sig på niveau med benchmark. De øvrige højrentelandefonde har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring 0,02% -0,60%
Afkast (%) i lokal valuta 0,32 7,69
Valutaafkast (%) -0,95 -7,15
Samlet afkast (%) -0,64 -0,01

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De europæiske aktiemarkeder har på trods af generelt gode økonomiske nøgletal klaret sig skidt i november. Det kan i væsentlighed tilskrives en stærkere euro. Derimod har aktiemarkederne i USA og Japan vist fremgang.

Danmark og Skandinavien har været særligt negativt påvirket af selskabsspecifikke nyheder. Vestas kunne melde om øget prispres i vindmølleindustrien. Kursen i Lundbeck har været påvirket af negative analyser af aktien, og Coloplast sænkede i sin rapportering for 3. kvartal målene for den langsigtede indtjening. En lille kursstigning i Novo Nordisk kunne ikke forhindre et relativt stort kursfald i danske og skandinaviske aktier. Blandt de større aktier i Skandinavien var det udover Novo Nordisk kun Statoil og Telenor, som kunne fremvise kursstigninger.

I Tyskland var Deutsche Bank og Volkswagen de store vindere og Fresenius den store taber blandt de toneangivende selskaber.

Fonden Danmark, SCANDI og Tyskland har gjort det dårligere end deres respektive benchmarks. Fonden Tyskland er negativt påvirket af ikke at have investeret i månedens to vinderaktier Deutsche Bank og Volkswagen, og fonden Danmark bliver bl.a. negativt påvirket af overvægten i Vestas. I SCANDI er flere af overvægtene gået fonden imod.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i november, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore fonde med ligevægt og value, L&V, har haft en lille smule medvind i november. I USA har de mellemstore valueselskaber klaret sig bedst. Det har smittet af på globalt plan. I Europa har value klaret sig bedre end vækst i november. Til gengæld har de store selskaber klaret sig bedre end de små.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i november .

Kilde: Datastream

Det er baggrunden for, at Verden L&V og USA har klaret sig bedre end deres benchmarks i november, og at Europa L&V klaret sig på niveau med sit benchmark.

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har været udfordrede i november. Det har især været tilfældet i Latinamerika. I Brasilien bekymrer det, om Kongressen er i stand til at gennemføre en længe ønsket pensionsreform. Aktierne og valutaen er begge blevet svækket i Brasilien i november. Politik tynger også i Mexico, hvor den femte runde af NAFTA-forhandlingerne fandt sted i Mexico i november, og et præsidentvalg venter i 2018. Det chilenske aktiemarked blev negativt påvirket af resultatet af første runde af præsidentvalget. Den markedsvenlige favorit blandt investorerne Sebastian Penera fik langt færre stemmer end forventet.

Russiske aktier skiller sig ud som en positiv undtagelse på trods af en svækket rubel over for euroen og dermed danske kroner. Russiske aktier har nydt godt af de stigende oliepriser. De højere oliepriser er bl.a. en konsekvens af, at OPEC-landene og ikke-OPEC-landene i slutningen af november på et møde i Wien besluttede at forlænge produktionsbegrænsningen til udgangen af 2018. Rusland nyder ligeledes godt af den faldende inflation, som muliggør yderligere sænkninger af styringsrenten.

Figur 6: Afkast i % på aktier fra Emerging Markets i november, målt i kr.

Kilde: Datastream

De globale EM-aktiefonde har sammen med BRIK-fondene gjort det bedre end deres respektive benchmarks i november, hvorimod fondene i Fjernøsten har klaret sig på niveau med benchmark og Latinamerika lidt dårligere.

Figur 7: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i november, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter
Den største inspiration til markederne kommer nok fra USA i december.

I starten af december har Senatet i USA med den mindst mulige margin, 51 stemmer for mod 49 imod, vedtaget en ny skattereform. Den skal nu stemmes overens med den afvigende skattereform, som er vedtaget i Repræsentanternes Hus. Herefter skal den igen godkendes i Kongressens to kamre. Skattereformen tilgodeser de rigeste i det amerikanske samfund og er samtidig et tilbageslag for ObamaCare. De amerikanske virksomheder har udsigt til en reduktion i selskabsskatten fra 35 % til 20 %. Det burde være positivt for de selskaber, som betaler de højeste effektive skattesatser i dag, hvilket typisk vil være de mindre indenlandsk orienterede selskaber.

Senere på måneden skal Kongressen tage stilling til en forhøjelse af gældsloftet i USA. Deadline er den 8. december. Hvis det ikke sker, kan USA ikke udstede flere statsobligationer og er dermed overladt til at betale op prioritere offentlige udgifter, herunder lønninger, socialhjælp og renter på statsgælden, af de modtagne skatteindtægter.

Den 12. og 13. december er der så møde i den pengepolitiske komité i USA, og en forhøjelse af styringsrenten på 0,25 %-point vil være helt i tråd med forventningerne.

Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi har publiceret på hjemmesiden:

Forventninger til Sydinvest HøjrenteLande Forventninger til Ligevægt og Value (USA, Verden og Europa) Forventninger til EM-aktier Forventninger Internationale obligationer Forventninger til VirksomhedsobligationerForventninger til danske obligationer

Næste kvartalsskriv opdateres i starten af januar

Udskriv som print-venlig

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 5. december 2017.

Tilbage