23. maj. 2022 kl. 11:33
34 visninger

Djurslands Bank har fået "usædvanlig" god start på året

Djurslands Bank melder i regnskabet for første kvartal om en "usædvanlig" god start på året og fremhæver en ekstraordinær høj aktivitet på boligområdet, vækst i udlån og forbedret indtjening på bankens indlån.

Resultatet før skat på 35,0 mio. kr. er 138,6 pct. højere end i samme periode sidste år og det højeste resultat for første kvartal i bankens historie.

Fremgangen er drevet af en forbedret kernedrift, idet basisresultatet er øget med hele 96,3 pct. til 47,2 mio. kr.

Nedskrivninger på udlån udgør en udgift på 3,1 mio. kr., mens den post i samme kvartal sidste år lød på 3,8 mio. kr.

Trods den gode start på året fastholder banken forventningerne til hele 2022 om et resultat i niveauet 100-130 mio. kr.

- Henset til de volatile nøgletal for den forventede økonomiske samfundsudvikling i 2022, herunder de afledte effekter af krigen mellem Rusland og Ukraine, fastholdes de udmeldte forventninger, skriver Djurslands Bank.

Djurslands Bank kan også fortælle, at bestyrelsen som led i forberedelse på et kommende generationsskifte har besluttet af udvide direktionen med en ny bankdirektør.

Den nye direktør skal overtage stillingen som administrerende direktør ved 61-årige Lars Møller Kristensens pensionering. Banken vil derfor nu igangsætte en offentlig rekrutteringsproces.Tabel over Djurslands Banks regnskab for første kvartal af 2022:

#

Mio. kr.                       Q1 2022 Q1 2021 FY 2021

------------------------------------------------------

Netto rente- og gebyrindtægter   121,2    91,9   403,5

Kursreguleringer                  -8,1    -5,2    -0,8

Nedskrivninger på udlån            3,1     3,8   -14,6

Resultat før skat                 36,0    15,1   143,4

Nettoresultat                     28,0    11,6   116,1

------------------------------------------------------

#Djurslands Banks forventninger til 2022:

#

Mio. kr.          Ved Q1 2022 Før Q1 2022

-----------------------------------------

Resultat før skat     100-130     100-130

-----------------------------------------

#.\\˙ MarketWireFlemming Thestrup Andersen +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail: finans@marketwire.dk , www.marketwire.dk

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet