21. okt. 2020 kl. 08:22
2829 visninger

EM-aktier: Fortsat store udsving på markederne

Det lave renteniveau har medvirket til, at flere investorer søger mod højere forventede afkast og mere risiko i aktier på Emerging Markets.

Efter at have oplevet en recession i februar, der var værre, end den vi så i 2008, med store fald på aktiemarkederne til følge i marts, fandt flere lande tilbage til indeksniveauer, der var at finde ved årets indgang. Dette er sket til trods for, at flere lande gennem kvartalet har været helt eller delvist nedlukket. Der har været store forskelle i håndteringen af COVID-19 i Fjernøsten, men fælles for alle lande regionalt såvel som globalt er, at stater og centralbanker har vist sig særdeles interesserede i at holde hånden under økonomien. Et meget stort antal lande er kommet med finanspolitiske hjælpepakker, der har bragt de enkelte landes gældsniveauer til helt nye højder. Dette har fundet sted samtidig med, at centralbankerne har indført en ekstrem lempelig pengepolitik. Den amerikanske centralbank har officielt ændret på den måde pengepolitikken styres på som en konsekvens af flere års lav inflation. Centralbanken vil fremover se en inflation på mere end 2 %, før styringsrenten hæves. Med de senere års lave inflation betyder det således, at renten vil forblive lav i adskillige år. Det lave renteniveau har medvirket til, at flere investorer søger mod højere forventede afkast og mere risiko i aktier på Emerging Markets.
 
Hård amerikansk linje mod Kina
Den amerikanske præsident Donald Trump fastholdt sin hårde linje over for kinesiske tech-virksomheder som et led i den teknologikrig, der kører mellem de to lande. Trump forbød bl.a. downloads af de kinesiske apps WeChat og TikTok efter anklager om, at virksomhederne stjæler, bruger og videregiver data fra brugerne til regeringen i Beijing. Tvisten mellem landene er fortsat uløst. 
 
Nyt fra Fjernøsten
I Fjernøsten har der været store forskelle i afkastene i 2020. Afkastene afspejler til dels de enkelte landes håndtering af COVID-19, men også landenes sektorsammensætning. Lande med fokus på teknologi har klaret sig væsentligt bedre end lande, hvor servicesektoren fylder meget. Dette er fx tydeligt at se i teknologitunge Taiwan, som har oplevet et stort rebound siden marts. I modsætning hertil finder man Thailand, hvor økonomien i højere grad er afhængig af turisme. Thailand har fortsat lukket ned for turismen, samtidig med at der i hovedstaden Bangkok har været store demonstrationer mod regeringen og kongehuset.
 
Kina har som et af få lande formået at inddæmme smitten, hvilket har medført forbedrede vækstprognoser for 2020. Det har desuden sat sit aftryk på aktiemarkedet, hvorfor kinesiske aktier ved udgangen af 3. kvartal er på et højere niveau end ved indgangen til året. Afkastet i Kina i 3. kvartal var på 7,85 % i danske kroner målt på indekset MSCI China.
 
Indien har fortsat store problemer med at inddæmme smitten, og landet har gennem kvartalet haft den tvivlsomme ære at være landet med flest daglige nye smittede. Efter længere tids uroligheder og konfrontationer på grænsen til Kina er de to lande blevet enige om at gå dialogens vej. Det er positivt for premierminister Narendra Modi med én bekymring mindre.
 
Forventning til stigende smitte i latinamerikanske lande
I Latinamerika var det især i sidste halvdel af kvartalet, at markederne igen vendte tendensen mod det negative - det på trods af, at de latinamerikanske corona relaterede nøgletal endelig begyndte at vise spæde tegn på fremgang. Baggrunden var frygt for anden bølge tendenser i andre dele af verden ville sprede sig yderligere. I Latinamerika har en egentlig anden bølge officielt kun fundet sted i Chile. Vi vurderer dog, at den begrænsede testkapacitet og det politiske ønske om at holde tallene nede fortsat slører de offentliggjorte tal for regionen. Vi forventer, at den samme tendens til stigende smittespredning også er tilfældet i de andre lande i regionen.
 
Udover at der stadig hersker uenighed omkring behovet for og graden af nedlukning i især Brasilien og Mexico, så er der nu igen stor fokus på politik og udsigterne for statsfinanserne i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at mange lande i regionen stod på et skrøbeligt økonomisk ståsted inden coronakrisen, og mange investorer er nu bange for, at der er kommet så meget vand i fundamentet, at det igen begynder at smuldre. 
 
Især i Brasilien har der været stor fokus på de valg, regeringen og præsidenten har taget for at komme igennem krisen. Præsident Bolsonaro havde inden krisen, dog med en noget slingrende kurs, egentlig gennemført en relativt ansvarlig økonomisk politik, hvor fremtidens frygt for økonomisk ragnarok til dels blev afværget af den så ofte omtalte pensionsreform. Han har også tidligere vist sig mere lydhør over for finansministeren, de økonomiske rådgivere og lederen af underhuset, Rodrigo Maia, end markedet havde frygtet. Den generelt øgede optimisme på bagkanten af coronakrisen vendte derfor hurtigt rundt, da markedet blev i tvivl om, om Bolsonaro ville bukke under for populistiske tiltag uden fokus på landets økonomiske fremtid. 
 
I Mexico, hvor coronakrisen også har trukket sine blodige fodspor gennem både økonomien og det politiske landskab, står den ellers tidligere meget vellidte Præsident AMLO umiddelbart noget svagere, end han gjorde før krisen.  
Den amerikanske valgkamp påvirker landet mindre end i 2016, hvor Mexico var blandt de centrale fokusområder for Trump. Vi er så langt henne i valgkampen uden de store udfald mod Mexico, at vi ser det som mindre sandsynligt, at landet bliver trukket ind i kampen. Det kan dog aldrig afvises, at Trump vender sit skyts til en anden ydre fjende end Kina, som er hans favoritmål denne gang.  
 
Grøn omstilling et centralt emne
De to væsentligste ændringer i kvartalet har været, at vi har øget eksponeringen mod temaet ”Grøn omstilling”, ligesom vi har købt op i aktier, som vil nyde godt af normaliseringen på den anden siden af COVID-19- pandemien. 
 
Den grønne omstilling vil være et centralt tema de kommende år. Såvel politikere som forbrugere driver omstillingen. Grønne teknologier er også på vej til at blive fuldt ud konkurrencedygtige med traditionelle teknologier. Elbiler bliver attraktive alternativer til de traditionelle biler, og solenergi kan udfordre fossile energikilder uden tilskud. 
 
Vi har foretaget en investering i selskabet Xinyi Solar i 3. kvartal. Aktien har allerede bidraget med et flot afkast efter en stigning på 28 % i september. Selskabet er en af de største aktører inden for solenergi, og priserne på solcellepaneler stiger pænt. Vi forventer yderligere stigninger i aktierne i takt med, at flere investorer vil flokkes om grønne investeringer. 
 
Elbiler er hot
Elbiler vil nu for alvor gøre sit indtog på markedet. Alle bilmærker planlægger lanceringer af elbiler, som er gode alternativer for forbrugerne. Vi har investeringer i selskaber eksponeret mod produktion af batterier såsom LG Chem, Samsung SDI og Hansol Chemical. Vi har også investeret i den koreanske bilproducent Kia, der forventes at få godt fat i markedet for elbiler. Vi har også investeret i andre selskaber, som vil nyde godt af flere elbiler på vejene – herunder en underleverandør til produktion af ladestationer.  
 
Ud over det grønne tema forventer vi nu, at vi er mere end halvvejs gennem COVID-19-krisen. Derfor har vi øget i aktier, som vil nyde godt af den normalisering, der kommer på den anden side af pandemien. Turismen vil tage til, og vi har derfor bl.a. købt Tongcheng-Elong, som har rejseaktiviteter i Kina. 
 
Forventninger til markedet
Vi forventer volatile markeder resten af året, hvor udviklingen i COVID-19 og vaccineudviklingen, handelskonflikten mellem USA og Kina samt udfaldet af det amerikanske præsidentvalg vil stå øverst på dagsordenen.
 
Aktiemarkedets retning afgøres i høj grad af udviklingen i COVID-19, og om der vil komme flere bølger af udbrud på globalt plan. Der er flere vacciner, der er langt fremme i udviklingen. En troværdig og tilgængelig vaccine forventes at kunne påvirke de finansielle aktiemarkeder markant. 
Det amerikanske præsidentvalg finder sted den 3. november, og udfaldet vil kunne sætte sit aftryk på de globale aktiemarkeder. Uanset hvem, der vinder det amerikanske valg, vil der fra amerikansk side være en hård linje over for Kina. Vi forventer dog, at Joe Biden vil være mere diplomatisk i sin tilgang til de to landes stridsmål, om end hans holdning til Kina ikke afviger markant fra Trumps.
 
Vi har allerede nu set en hurtigere genopretning af de finansielle markeder, end man historisk har oplevet. Finanspolitiske hjælpepakker og lave renter har i høj grad været medvirkende til at drive markederne op. I de kommende kvartaler vil det vise sig, om indtjeningen i virksomhederne kan følge med. Indtjeningsbilledet forventes at være mere uforudsigeligt end normalt. Vi ser gode muligheder for langsigtede investorer, som kan manøvrere i de ekstremt volatile markeder.
 
Landemæssigt er Kina den største overvægt i fonden. Kina er længst fremme i normaliseringen efter COVID-19, og vi ser mange gode vækstselskaber i landet. Vi ser stadig positivt på Indien på den lange bane, men på den korte bane anerkender vi, at aktierne er relativt dyre, og at regeringen har et begrænset råderum for at stimulere økonomien via finanspolitikken. 
 
Vi har fortsat betydelige investeringer knyttet lanceringen af 5G-telefoner og specifikt den medvind, som vi forventer, at Apple vil få ved kommende lanceringer. Derfor har vi investeringer i flere kinesiske underleverandører til Apple. 
 
Også fokus på online-handel
Udover vores stigende fokus på aktier der vil nyde godt af den grønne omstilling, så har vi fortsat stor fokus på selskaber, som nyder godt af online-handel. Tendensen mod mere online-handel er blevet forstærket af COVID-19. 
 
Teknologisektoren er forsat fondens største sektorovervægt. Vi forventer en solid vækst i sektoren uafhængig af konjunkturen. Fx vil behovet for datalagring vokse kraftigt. Stigende automatisering af produktionsprocesser vil fortsætte ufortrødent. 
 
Vi forventer, at politik igen bliver omdrejningspunktet for afkastene i Latinamerika, som vi har set så ofte før. Vi forventer ikke, at volatiliteten mindskes i den kommende periode, hvor vi både har den politiske risiko, mens alle øjne også rettes mod effekterne og tiltagene ved en eventuel bekræftet anden bølge i Latinamerika.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,4
Baseret på 20 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig