EM-aktier - forventninger til 1. kvartal 2018

Visninger: 1251 Dato: 04. jan. 2018 kl. 09:55

Når vi ser ind i 1. kvartal på de nye markeder, ser vi en række muligheder, men også nogle udfordringer.

Vi står midt i et synkront globalt vækstopsving, som bliver kombineret med lave renter og lav inflation samt forbedret beskæftigelse. På både de nye og modne aktiemarkeder er der øget risikoappetit og lav volatilitet. Meget tyder på, at mange af disse tendenser fra 2017 kan fortsætte ind i 1. kvartal 2018. Væksten fortsætter med uformindsket styrke, og beskæftigelsen ser heller ikke ud til at svækkes. Det er til gavn for virksomhedernes fremtidige indtjening. Udfordringerne kan komme fra de lave renter og den høje risikovillighed, som har resulteret i en høj værdifastsættelse på nogle aktiemarkeder. I takt med, at en høj værdifastsættelse kombineres med stigende renter og færre kvantitative lempelser fra den amerikanske centralbank, kan det give udsving på aktiemarkederne. Det kræver dog, at inflationen er stærkt stigende og tvinger centralbankerne til at hæve renterne. For nuværende forventer vi ikke, at inflationen vil løbe løbsk i 1. kvartal.

I Asien
I Kina fortsætter myndigheder ufortrødent med opstramninger for inddæmme gældsvæksten og boligmarkedet. Noget som blev understreget på den 19. nationale partikongres, hvor det blev fremhævet af Xi Jinping, at boliger er til at bo i og ikke til spekulation. Vi forventer ikke, at Kina vil slække på opstramninger medmindre det resulterer i en større end forventet nedgang i væksten. Det er også risikoen gående ind i 1. kvartal, at opstramninger virker med en forsinket effekt og rammer væksten. Kina har indtil nu været i stand til at håndtere balancegangen mellem vækst og opstramninger, og vi forventer også, at landet vil være i stand til det i 1. kvartal.

I Indien vandt Modi endnu et delstatsvalg. Denne gang i hans tidligere hjemstat Gujarat.  Det betyder, at Modi også i 2018 vil have stor folkelig opbakning til sit reformprogram. Han skal dog samtidig adressere en lav jobskabelse i Indien. Vi forventer derfor også, at hans fokus på socialt boligbyggeri og infrastruktur vil fortsætte ind i 2018, idet det er sektorer, som skaber mange jobs. De positive effekter fra Modis reformprogram begynder også at vise sig i praksis. Eksempelvis har det nye moms-system (GST) betydet, at lastbiler kan flytte 25 % flere varer, fordi de bruger mindre tid ved statsgrænserne. Vi fastholder vores langsigtede positive syn på Indien.

Modsat fastholder vi et negativt syn på Sydkorea helt generelt. Som tidligere nævnt, er landet gået i mindre markedsvenlig retning rent politisk, og på det seneste er der også tegn på, at husholdningernes gældsopbygning kan blive et problem i et 2018 med stigende renter.

I Latinamerika
I Latinamerika forventer vi markederne vil være ekstraordinært volatile i 2018 på grund af et travlt valgår. Blandt andet er der valg i de to store aktiemarkeder Mexico og Brasilien. I Brasilien vil det formodentlig betyde, at reformerne går i stå frem mod valget. Dog er det en formildende omstændighed, at flere nøgletal er i bedring i Brasilien.

I Mexico peger meningsmålingerne lige nu i retning af, at den venstreorienterede og populistiske Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) vinder. Han er af flere blevet sammenlignet med Trump, og han har blandt andet udtalt, at han vil rulle energireformerne tilbage. Herudover vil det uden tvivl vanskeliggøre NAFTA-forhandlingerne, hvis han skulle blive valgt.

Porteføljevægte
Vi har overvægt i blandt andet Indien og Indonesien, hvorimod vi er undervægtet i Korea. I Latinamerika og EMEA-regionen er vi generelt undervægtet hele regionen.

Kvartalsforventningerne på EM-aktier relaterer sig til følgende fonde:
Sydinvest BRIK (+Akk.)
Sydinvest Fjernøsten (Akk.)
Sydinvest Globale EM-aktier (+Akk.)
Sydinvest Latinamerika


Af aktiechef Jesper Engedal, for Sydinvest den 4. januar 2018.

Tilbage