Endnu en god måned med gode afkast

Visninger: 583 Dato: 02. nov. 2017 kl. 15:00

Oktober blev en god måned for de fleste af aktie- og obligationsafdelingerne. Aktierne i Asien inklusiv Japan stod stærkest i billedet.

Shinzo Abe’s overbevisende sejr ved parlamentsvalget i Japan var med til at bane vejen for et stærkt japansk aktiemarked. Aktierne fra Sydkorea og Indien klarede sig også ganske fint og havde endvidere valutarisk medvind.  I Indien overraskede præsident Modi med en omfattende rekapitalisering af de statsejede banker. Det er til gavn for den indiske økonomi og dermed også landets aktier.

USA startede måneden med en svagere arbejdsmarkedsrapport end ventet målt på beskæftigelsen uden for landbrugssektoren. Arbejdsløsheden blev med 4,2 % noget mindre end forventet. Lønningerne udviste højere stigningstakter end forventet, men det kan skyldes, at orkanen Irma har påvirket tallene. De højere lønninger kan være en konsekvens af, at redningsmandskabet har arbejdet over, og at mange restauranter med lavtlønnet arbejdskraft var lukkede. Det bliver derfor interessant at se tallene for lønningerne i den næste arbejdsmarkedsrapport.

I Europa har spørgsmålet om Cataloniens uafhængighed fyldt en del i overskrifterne, men det har ikke haft en nævneværdig indflydelse på finansmarkederne. Efter at det lokale parlament erklærede Catalonien uafhængigt af den spanske stat, har den spanske regering med premierminister Rajoy i spidsen fyret den catalanske leder Puigdemont og underlagt Catalonien direkte styre fra Madrid.

Den Europæiske Centralbanks beslutning om at halvere sine nettoopkøb af obligationer til 30 mia. EUR om måneden fra årsskiftet og mindst frem til udgangen af september 2018 blev modtaget positivt af markedet. Der er dermed udsigt til en meget lang periode med uforandrede styringsrenter. 

Centralbanken i Brasilien nedsatte sin styringsrente, Selic, med 0,75 %-point til 7,5 %. I samme ombæring signalerede centralbanken, at det snart var slut med yderligere lempelser, men at der godt kunne komme en rentenedsættelse ved det næste møde i december til 7 %.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har været svagt faldende i oktober.
 

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Valutaerne med den amerikanske dollar i spidsen er endvidere blevet styrket, så der har været medvind til aktivklassen.

Tabel 1: Udviklingen i internationale statsobligationer

Periode Afkast i lokal valuta Valuta afkast Afkast i kr.
Seneste måned 0,34% 0,69% 1,03%
Siden årets start 1,18% -5,68% -4,57%

Kilde: Datastream

Afdeling International har med et afkast på 0,5 % klaret sig dårligere end sit benchmark i oktober. Afdelingen har i forhold til sit benchmark tabt på sine valutapositioner i newzealandske dollar og mexicanske pesos, som er blevet svækkede over for euroen og dermed danske kroner. 

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende den seneste måned med deraf følgende positive afkast.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i oktober.

Kilde: Datastream

Realkreditobligationerne har også i oktober klaret sig bedre end statsobligationerne, hvilket er baggrunden for, at de danske obligationsafdelinger generelt har gjort det bedre end deres respektive benchmarks.

Virksomhedsobligationer
Virksomhedsobligationerne har også oplevet rentefald. Rentefaldet har været større på High Yield, HY, end på Investment Grade, IG. Det er baggrunden for, at førstnævnte har givet et lidt højere afkast end sidstnævnte.
Virksomhedsobligationer IG har med afkast på 0,7 % givet et afkast, som er bedre benchmark, og afkastet på 1,1 % på Virksomhedsobligationer HY er på niveau med benchmarkafkastet.

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,54 -0,03% -0,20%
High Yield 2,88 -0,17% -0,99%
US 10Y Treasury 2,38 0,05% -0,07%

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er faldet en smule i oktober for højrentelandeobligationer udstedt i hård valuta, men højere amerikanske statsrenter bevirkede, at den effektive rente steg med 0,03 %-point til 5.23 %. Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode oplevet en rentestigning på 0,18 %-point samtidig med, at højrentelandevalutaerne generelt er blevet svækket.   

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

HøjrenteLande Mix har klaret sig en smule dårligere end sit benchmark som følge af den aktuelle overvægt i lokalvaluta. HøjrenteLande Valuta har på grund af en lavere rentefølsomhed end sit benchmark klaret sig relativt godt målt herop imod. De øvrige afdelinger har klaret sig bedre end eller på niveau med deres respektive benchmarks. 

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring 0,18% -0,62%
Afkast (%) i lokal valuta -0,62 7,35
Valutaafkast (%) -0,77 -6,26
Samlet afkast (%) -1,39 0,63

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De modne aktiemarkeder har generelt været stigende i hjulpet på vej af generelt gode økonomiske nøgletal og markedsvenlige udmeldinger fra centralbankerne. I Tyskland var den positive udvikling bredt funderet med selskaber som  Volkswagen og Infineon Technologies i spidsen. I Danmark og Norden havde Nordea med et afkast på -9,5 % en negativ indvirkning efter et skuffende regnskab. Omvendt steg Novo Nordisk med 5,6 %. Højdespringerne i Danmark var selskaber som Coloplast, Novozymes og William Demant med afkast i omegnen af 10 %. I Norden var svenske ABB (+8,8 %) og Atlas Copco (+7,5 %) samt norske Sandvik (+8,8 %) nogle af de største positive bidragsydere.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Vore afdelinger med ligevægt og value, L&V, havde efter en god september det svært i oktober. På globalt plan var det i oktober de store vækstselskaber, som klarede sig bedst. I USA havde især teknologiselskaberne en god måned. Det er baggrunden for, at L&V-afdelingerne ikke har kunnet følge med deres benchmarks i oktober.

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i oktober.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har generelt gjort det godt i oktober. Latinamerika udgør dog en undtagelse. Aktiekurserne i Brasilien var nogenlunde uforandrede og faldende i Mexico. Hertil kommer, at begge landes valutaer blev svækket i oktober. Aktierne i Mexico bliver især tynget af usikkerhed om den fremtidige NAFTA-aftale, og at den siddende regering står svagt i meningsmålingerne op til præsidentvalget i 2018. 

Især aktiemarkederne i Fjernøsten har gjort det rigtigt godt i oktober, hvor især Indien og Korea trækker fra. Indien har således haft en stor indflydelse på udviklingen i de øvrige aktieafdelinger på Emerging Markets.

Figur 6: Afkast i % på aktier fra Emerging Markets i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

EM-aktieafdelinger har alle sammen givet afkast i omegnen af afkastet på deres respektive benchmarks. 

Figur 7: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i oktober, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter
Præsident Trump står over for at skulle udpege chefen for forbundsbanken i den næste fire-års periode. Sandsynligheden for, at den nuværende chef Janet Yellen, hvis valgperiode udløber til februar, får genvalg, vurderes til at være ganske lille. Valget står formentlig mellem Jerome Powell, som har bakket op om Yellen’s pengepolitiske linje de seneste fire år, og den mere stramningsorienterede John Taylor. Powell ventes at have de største chancer for at blive valgt. Bliver det tilfældet, vil det formentlig ikke kunne ødelægge den gode stemning på de finansielle markeder.

Republikanernes skattereform i USA skulle have været offentliggjort i starten af november, men er blevet udskudt efter kritik af elementer i reformen. Det kan ikke udelukkes, at reformen bliver offentliggjort senere i måneden. Det bliver interessant at se, hvor langt det endelige udspil ligger fra de oprindelige planer, som Trump luftede under valgkampen for et år siden.

Som nævnt i indledningen bliver det også interessant at følge udviklingen i de amerikanske timelønningerne i arbejdsmarkedsrapporten i starten af november.

Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi har publiceret på hjemmesiden:

Forventninger til Sydinvest HøjrenteLande Forventninger til Ligevægt og Value (USA, Verden og Europa) Forventninger til EM-aktier Forventninger Internationale obligationer Forventninger til VirksomhedsobligationerForventninger til danske obligationer

 

Udskriv som print-venlig

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 2. november 2017.

Tilbage