Faktaarket er ajourført med nyt omkostningstal

Visninger: 867 Dato: 07. maj. 2018 kl. 10:25

Fremadrettet vil faktaarkene også indeholde de indirekte handelsomkostninger.

Ved opsparing i værdipapirer som obligationer og aktier løber der omkostninger på til køb, salg og pleje af investeringerne. Det gælder både for Sydinvest og for den private investor, som selv vælger sine værdipapirer.

Som investeringsforening bestræber vi os på at holde omkostningerne så lave som muligt. Lavere omkostninger fører til højere afkast og dermed en bedre konkurrenceevne.

Fakta arket indeholder nu også indirekte handelsomkostninger
Som investeringsforening er vi forpligtet til at vise de indirekte handelsomkostninger de steder, hvor ÅOP vises på, dvs. hjemmesiden, brochurer m.m. Vi har derfor tilrettet vores faktaark, sådan at de indirekte handelsomkostninger fremadrettet vil blive vist sammen med de øvrige omkostninger.

Du kan downloade faktaarkene enkeltvis eller markere de faktaark med ”flueben”, du har interesse i, og herefter udskrive disse samlet via
https://www.sydinvest.dk/fonde.aspx 

Større gennemsigtighed og overblik for investorerne
Indirekte handelsomkostninger er ikke omkostninger i traditionel forstand, idet de ikke er en betaling for en serviceydelse. Indirekte handelsomkostninger omfatter bl.a. forskelle på købs- og salgskurser på børsen. Denne indirekte omkostning, skal alle, som handler med værdipapirer, betale.

Læs mere om, hvilke omkostninger der er forbundet med investering i investeringsbeviser, hos Sydinvest
https://www.sydinvest.dk/om-investering/omkostninger.aspx

Af Michael Jessen, Sydinvest, den 7. maj 2018.

 

Tilbage