Faldende aktiekurser og renter i august

Visninger: 3644 Dato: 05. sep. 2019 kl. 10:50

Toldkrigen mellem USA og Kina betød faldende aktiekurser og renter på de finansielle markeder

I starten af august meddelte Trump, at USA ville indføre en ny told på kinesiske varer med virkning fra den 1. september. Varer til en værdi af 112 mia. USD var omfattet, og det gjaldt en række forbrugsgoder som tøj, sko og forbrugerelektronik. Modsvaret fra Kina var told på amerikanske biler og landbrugsvarer. Den umiddelbare reaktion på de finansielle markeder var faldende aktiekurser og renter. Sidst på måneden rettede aktiemarkederne sig dog en del som følge af positive signaler om nye forhandlinger.

Svagere nøgletal globalt var blot med til at underbygge den generelle tendens på de finansielle markeder. De svagere nøgletal og eskaleringen af handelskrigen har ført til øget recessionsfrygt og risikoaversion.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter er faldet markant igen i august. Italien udgør i denne sammenhæng en undtagelse. Rentefaldene har været bredt funderet med de største rentefald i USA og Italien, hvor de ti-årige statsrenter faldt med ca. 0,5 %-point. I Italien blev premierminister Conte tvunget til at trække sig, men overraskende nok lykkedes det ham sammen med Femstjernebevægelsen og Det Demokratiske Parti at danne en ny regering. I Europa sætter de ti-årige statsrenter stadig bundrekorder med renter i Tyskland og Danmark på ca. -0,7 % ultimo august. I USA er den tilsvarende rente på 1,5 %, hvilket er det laveste niveau i tre år. Valutaerne er generelt blevet styrkede over for euroen og dermed kronen med japanske yen i front med en styrkelse på 3,7 %. I den modsatte ende befinder mexicanske peso sig med en svækkelse på 3,6 %. 

Afdeling International har med et afkast på 1,29 % klaret sig en smule dårligere end sit benchmark i august. Det skyldes en lavere rentefølsomhed end i benchmark. Valutarisk har overvægten i mexicanske pesos mere end modvirket det positive bidrag fra overvægten i japanske yen.

Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har været faldende over hele rentekurven i august. 

Afdelingerne med mellemlange danske obligationer og Korte Obligationer har klaret sig en smule dårligere end benchmark. Konverteringsaktiviteten i danske realkreditobligationer er fortsat høj.

Virksomhedsobligationer
Renterne på virksomhedsobligationer er faldet i august, men ikke så meget som de amerikanske renter. Rentefaldet har været størst på Investment Grade-obligationer, IG. Den øgede recessionsfrygt og risikaversion har bevirket, at renterne på High Yield-obligationer, HY, er faldet noget mindre i august. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på 1,55 %, hvilket var dårligere end afkastet på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på 0,39 %, hvilket var dårligere end benchmarkafkastet.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,21 -24 bp -120 bp
High Yield 3,53 -13 bp -133 bp
US 10Y Treasury 1,51 -50 bp -118 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer
Obligationerne fra højrentelandene var påvirket af to modsatrettede kræfter i august. På den ene side var de faldende statsrenter på de modne markeder positivt. På den anden side var eskaleringen i handelskrigen mellem USA og Kina en negativ faktor. Hertil kom nedsmeltningen af det argentinske obligationsmarked efter sejren i primærvalget til oppositionskandidaten Fernández. Oliepriserne var faldende i august, hvilket også plejer at være til ugunst for obligationer fra højrentelandene.

Renterne på obligationer fra højrentelandene faldt, men ikke så meget som de amerikanske statsrenter. Der var med andre ord tale om udvidelse af merrenterne til de amerikanske statsrenter.

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene

Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i latinamerikanske lande som Uruguay, Panama, Colombia, Chile og Peru. Det er også i Latinamerika nogle af de største rentestigninger er fundet sted med Argentina suverænt i spidsen efterfulgt af Venezuela. De argentinske obligationer blev halveret i værdi i august.

I lokalvaluta var Argentina igen den absolutte bundskraber med mere end halvering af obligationernes værdi i en kombination af kursfald på obligationerne og en svækkelse af valutaen. Lyspunkterne var at finde i lande som Thailand, Rumænien og Malaysia.

I august har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på 0,48 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på -1,71 %.

Alle HøjrenteLande-afdelingerne har klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks.

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -27 bp -120 bp
Afkast (%) i lokal valuta 1,21 9,67
Valutaafkast (%) -2,89 1,03
Samlet afkast (%) -1,71 10,80

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Handelskrigen satte ikke overraskende et tydeligt præg på udviklingen på aktiemarkederne i august. En generelt svagere udvikling på globalt plan i PMI-indikatorerne og andre nøgletal og en yderlig invertering af den amerikanske rentekurve har forstærket recessionsfrygten. Hertil kommer et lurende hårdt Brexit og protesterne i Hongkong mod styret i Beijing, som begge nærer en usikker stemning på de finansielle markeder. Den kinesiske yuan nåede det laveste niveau over for dollaren i 11 år, hvilket er en rød klud for Trump, som igen beskyldte Kina for at være en manipulator af valutakurserne. Det er med andre ord spændende og udfordrende tider.

Japanske aktier godt hjulpet på vej af en styrket valuta kom bedst igennem turbulensen i august blandt de modne aktiemarkeder. Europa ført an af de tyske aktier klarede sig dårligst bl.a. som følge af svagere vækst, og Tyskland er nok af de største ofre i Europa for de negative effekter af handelskrigen. 

Nogle nøgletal i USA som ISM- og PMI-indeksene, industriproduktion og forbrugertillid viste svaghedstegn, mens andre nøgletal som væksten i GDP og det faktiske forbrug tallene for arbejdsmarkedet viste en robust udvikling. Hertil kommer, at virksomhedernes regnskaber for 2. kvartal var bedre end frygtet. Det amerikanske aktiemarked kom derfor nogenlunde helskindet igennem august.

Den tyske økonomi viser svaghedstegn. Det tyske ifo-indeks faldt til det laveste niveau i syv år fra 95,8 til 94,3. Industriproduktionen faldt 5,2 % på årsbasis. Den annualiserede vækst er i 2. kvartal opgjort til -0,3 %. 

Det danske aktiemarked var helt i top på globalt plan. Novo Nordisk steg næsten 10 % og var dermed den helt store trækhest, men også Genmab (+10,6 %), Carlsberg (+8,7 %) og Ørsted (+5,1 %) gjorde det godt blandt de større selskaber. 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i august, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne Danmark og Tyskland har begge gjort det dårligere end deres respektive benchmarks. Afdeling Tyskland har i løbet af august reduceret investeringsniveauet fra 105 til 100.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i august

Kilde: Datastream

Modvinden fortsætter for valueaktierne på regionalt og globalt plan, og de klarer sig fortsat markant dårligere end vækstaktierne. Det markante rentefald spiller en væsentlig rolle i denne udvikling, men har resulteretet i, at valueaktier er særdeles attraktivt prisfastsat i forhold til vækstaktier. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig dårligere end deres respektive benchmark, hvor især USA Ligevægt & Value er hårdt ramt.

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets oplevede generelt store kursfald i august under indtryk af den forværrede handelskrig. Det argentinske aktiemarked blev mere end halveret målt i danske kroner, da meget tyder på, at den markedsvenlige præsident Macri taber til den venstreorienterede modkandidat Fernández ved valget i oktober. Risikoen for en argentinsk statsbankerot er steget markant. Udviklingen i Argentina smittede generelt af på regionen med Mexico som eneste undtagelse. Her satte centralbanken for første gang i fem år styringsrenten ned og det med 0,25 %-point til 8 % i et forsøg på at stimulere landets vækst. I Brasilien blev pensionsreformen stemt igennem i Underhuset i anden runde og mangler nu blot at blive stemt igennem i Senatet. 

Eskaleringen af handelskonflikten og protesterne i Hongkong mod Kina satte sit tydelige præg på udviklingen i Fjernøsten. I Indien satte den indiske centralbank styringsrenten ned med 0,35 %-point. Rupien blev svækket over for den amerikanske dollar. Den indiske regering præsenterede den første af tre stimulipakker, der skal styrke væksten i landet. Elementer heri er reduktion af skatterne, øgning af likviditeten i banksektoren og flere investeringer i infrastruktur. 

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i august, målt i kr.

Kilde: Datastream

På Emerging Markets har alle afdelingerne med undtagelse af afdeling Latinamerika klaret sig bedre end deres respektive benchmark.

Udsigter
Overordnet set, er det fortsat vurderingen, at på de modne obligationsmarkeder, hvor renten i dag er ekstrem lav, er det svært at få høje afkast. Afkastpotentialet er større på højrenteafdelingerne.

Aktiemarkederne er i handelsforhandlingernes vold. Det er på trods af de nye skærpede initiativer på handelsområdet fortsat planen, at USA og Kina sætter sig til forhandlingsbordet i september. Det giver et vist håb for en bedring i konfliktniveauet. Trump vil gerne genvælges, og han kan formentlig godt se, at han er ved at køre verdensøkonomien i sænk med sine handelsstramninger.

Den 12. september vil der være fokus på Den Europæiske Centralbank, ECB, som holder møde. Her forventes det, at ECB vil nedsætte styringsrenten og øge likviditeten, hvilket burde være godt nyt for de finansielle markeder.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Tilbage