Faldende statsrenter og aktiekurser

Visninger: 1844 Dato: 06. apr. 2018 kl. 09:25

Aktierne fra Emerging Markets har også været udsat for kursfald i marts drevet af det generelle fald i risikoappetitten

Implementeringen af amerikansk importtold på stål og aluminium, fratrædelsen af en højtplacerede økonomisk rådgiver i Trump-administrationen og dataskandalen i Facebook var med til at sætte en negativ stemning på aktiemarkederne.

Specielt i Europa var det bratte fald i IFO-indekset og PMI for Eurozonen med til at sætte en negativ stemning. Positive faktorer i USA som stigningen i ISM-indekset i februar, en stærk arbejdsmarkedsrapport og en global inflationsudvikling under kontrol havde sammen med stærke økonomiske nøgletal fra Kina, et eventuelt møde mellem Trump og Kim Jong-un samt stigende oliepriser kun kortvarig positiv indvirkning på aktiemarkederne. Den amerikanske forbundsbank hævede som forventet sin styringsrente med 0,25 %-point, men meldingerne fra den nye formand Jerome Powell var mindre aggressive end forventet, hvilket førte til en svækkelse af den amerikanske dollar umiddelbart efter mødet.

De faldende aktiekurser har fået investorerne til at søge sikkerhed i obligationer fra de mere sikre stater, som derfor har oplevet pæne rentefald i marts efter de store stigninger i årets første to måneder. Udviklingen på aktiemarkedet er udtryk for en manglende appetit på risiko. Det kan yderligere aflæses i, at merrenterne på højrenteobligationer i forhold til sammenlignelige amerikanske statsrenter har været stigende. Det har ført til stigende renter på højrenteobligationerne med obligationer fra højrentelande udstedt i lokal valuta som en undtagelse.

Alle vore aktieafdelinger gav negative afkast i marts. På obligationssiden var der overvejende også tale om negative afkast. De danske obligationsafdelinger skiller sig dog ud med ganske pæne positive afkast efter rentefaldet på statsobligationer i marts. Interessen for danske realkreditobligationer fra udlandet er desuden blomstret op igen efter at have været fraværende i årets første to måneder. 

Internationale obligationer
De internationale statsrenter har udvist et pænt rentefald i marts. Valutaerne er til gengæld blevet svækket med 0,6 %. Japanske yen er blandt de toneangivende valutaer blevet svækket. Det er ligeledes tilfældet for tyrkiske lira, brasilianske real, australdollaren samt norske og svenske kroner. Til gengæld er den mexikanske peso og det britiske pund blevet styrket. 

Afdeling International har i marts med et afkast tæt på 0 % klaret sig dårligere end sit benchmark, som gav et afkast på 0,45 %. Afdelingen har i forhold til benchmark tabt på en lavere varighed end i benchmark samt overvægten i japanske yen og australdollar samt undervægten i britiske pund. Omvendt har afdelingen i forhold til benchmark tjent på overvægten i mexicanske peso.

Figur 1: Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Tabel 1: Udviklingen i internationale statsobligationer

Periode Afkast i lokal valuta Valuta afkast Afkast i kr.
Seneste måned 0,99% -0,60% 0,39%
Siden årets start -0,04% -0,51% -0,54%

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har generelt været faldende i marts. Den toneangivende ti-årige rente er faldet med 0,16 %-point og er således kun steget med 0,07 %-point siden årets start. 

Interessen for danske realkreditobligationer fra udlandets side er vendt tilbage i marts. Det er baggrunden for, at de danske obligationsafdelinger generelt har gjort det noget bedre end deres respektive benchmarks, idet de har haft en stor overvægt i realkreditobligationer.

Figur 2: Afkast på danske stats- og realkreditobligationer i % i marts.

Kilde: Datastream

Renten på High Yield-obligationer, HY, og Investment Grade-obligationer, IG, steg nogenlunde lige meget i marts. Afkastene på de to typer af obligationer har været af stort set ens på ca. -0,2 %. 

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,66 %, hvilket er under benchmarkafkastet, og afkastet på -0,31 % på Virksomhedsobligationer HY er en smule lavere end benchmarkafkastet.
 

Tabel 2: Markedsudvikling for virksomhedsobligationer.

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,98 0,04% 0,36%
High Yield 3,35 0,05% 0,28%
US 10Y Treasury 2,78 -0,09% 0,37%

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligationer

Merrenterne i forhold til amerikanske stats-obligationer er i marts steget for obligationer fra højrentelandene udstedt i både hård og lokal valuta og har ført til rentestigninger for udstedelser i hård valuta, men rentefald for udstedelser i lokal valuta.
For obligationerne udstedt i hård valuta har rentestigningen været størst i Mozambique og rentefaldet størst i Venezuela. Det førte til et benchmarkafkast på -0,26 %.

Figur 3: Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.

Kilde: Datastream

Obligationer udstedt i lokal valuta har i samme periode oplevet et rentefald. Dog er valutaerne i gennemsnit blevet svækket i marts. Samlet har det ført til et negativt afkast for aktivklassen.

Rentefaldet har været størst i Sydafrika og rentestigningen størst i Tyrkiet. Obligationer fra sidstnævnte har været de dårligst performende i marts. Renterne i Mexico har været faldende, og da den mexicanske peso er blevet styrket over for euroen og dermed kronen, har obligationerne fra Mexico givet det højeste afkast for danske investorer.

Vore højrentelandeafdelinger har generelt klaret sig dårligere end deres respektive benchmarks i marts.

Tabel 3: Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -0,05% -0,10%
Afkast (%) i lokal valuta 0,82 2,18
Valutaafkast (%) -1,12 -0,68
Samlet afkast (%) -0,31 1,48

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
De modne aktiemarkeder har generelt klaret sig dårligt med negative afkast i marts. Især amerikanske, japanske og tyske aktier har været hårdt ramt. I USA har dataskandalen i Facebook og deraf følgende kursfald på 14 % i marts qua selskabets størrelse haft en negativ indflydelse på udviklingen. Indførelsen af importtold på stål og aluminium skaber frygt for en optrapning af en handelskrig, hvilket i værste fald kan føre til enden på globaliseringsbølgen med protektionisme som et skræmmende alternativ hertil. 

Japan har været tynget af, at præsident Shinzo Abe er i søgelyset for afskaffelse af papirer i forbindelse med køb af billig jord, hvor Abes hustru skulle have været involveret. Hertil kommer en svækket yen.

I Tyskland er det politiske billede blevet stabiliseret, efter at SPD-medlemmerne accepterede en storkoalition. Derimod har nøgletallene skuffet en smule med fald i indkøbschefernes indeks, PMI, til 58,4 fra 60,6. I eurozonen faldt PMI til 56,6 fra 58,6. Valget i Italien resulterede i et rodet parlament med dalende opbakning til de etablerede partier.

Tyske aktier faldt mere end europæiske generelt. Alle de større aktier faldt i kurs, hvor Adidas og E.ON med kursstigninger på henholdsvis 7,7 % og 7,3 % var blandt de få solstrålehistorier i marts. Investeringsniveauet i Sydinvest Tyskland ligger på 113,4 %.

Figur 4: Afkast i % på de modne aktiemarkeder i marts, målt i kr.

Kilde: Datastream

I Skandinavien klarede de danske aktier sig bedst efterfulgt af Norge. De svenske aktier havde det hårdest blandt de skandinaviske markeder i marts. I Sverige trak flere selskaber med Hennes & Mauritz (-8,9 %) i spidsen. Astra Zeneca var med en kursstigning på 5,7 % et af de få lyspunkter.  I Danmark bidrog Ørsted (+5,3 %), Genmab (+4,1 %) og Lundbeck (7,8 %) positivt, hvorimod AP Møller-selskaberne var blandt de største negative bidragsydere blandt de større selskaber.

Sydinvest SCANDI har gjort det bedre end sit benchmark, hvorimod afdelingerne Tyskland og Danmark har gjort det dårligere end deres respektive benchmarks.

Valueaktier har haft medvind i USA og på globalt plan i marts, hvor nedturen for Facebook har haft direkte og indirekte negativ indvirkning på vækstaktierne. Udviklingen i Facebook har ligeledes haft en positiv indvirkning på ligevægtsfaktoren. Det samme har ikke været tilfældet i Europa, hvor de store vækstaktier har klaret sig bedst.  Vore afdelinger med ligevægt og value, L&V, har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks i USA og på globalt plan. Det modsatte er tilfældet for  Europa L&V.  

Figur 5: Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i marts.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets har også været udsat for kursfald i marts drevet af det generelle fald i risikoappetitten. I Fjernøsten, som var den bedst performende region, havde Sydkorea og Taiwan de bedste aktiemarkeder, hvorimod Kina og Indien var mere pressede. Trumps udmeldinger om told på kinesiske varer har haft stor indflydelse på denne udvikling. I Indien står præsident Modi noget svækket efter nogle suppleringsvalg.

Påvirkningen fra Trumps toldmure påvirker kun i mindre grad Latinamerika. Derfor klarede aktiemarkederne sig her relativt godt, men faldet i den brasilianske real bevirkede imidlertid, at latinamerikanske aktier klarede sig dårligere end de fjernøstlige aktier. Inflationen udvikler sig overraskende svagt i Brasilien, hvilket har styrket forventningerne til yderligere rentenedsættelser. Det bevirker, at den brasilianske valuta bliver mindre attraktiv.

De russiske aktier er faldet mest i dansk regning i en kombination af faldende aktiekurser og en svækket rubel. Det russiske marked er tynget af de diplomatiske spændinger mellem Storbritannien sammen med andre stater og Rusland efter giftattentatet i Salisbury mod Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal. 

Figur 6: Afkast i % på aktier fra Emerging Markets i marts, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne Globale EM-aktier og Fjernøsten har gjort det en smule dårligere end deres respektive benchmarks i marts. Til gengæld har afdelingerne Latinamerika og BRIK klaret sig markant bedre end deres benchmarks. Her har aktieudvælgelsen i Brasilien inden for udvalgte aktier i finans og cyklisk forbrug spillet en stor rolle.

Figur 7: Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i marts, målt i kr.

Kilde: Datastream

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som om kort tid vil være at finde på hjemmesiden.

Forventninger til Sydinvest HøjrenteLande
Forventninger til Ligevægt og Value (USA, Verden og Europa)
Forventninger til EM-aktier
Forventninger Internationale obligationer
Forventninger til Virksomhedsobligationer
Forventninger til danske obligationer

 

Udskriv denne kommentar som print-venlig PDF

 

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest den 6. april 2018.

Tilbage