Ekspertgruppe: Bankers kapitalkrav kan stige med 64 til 9...

11. august 2017 - 10:23

Nye kapitalkrav kan blive mellem 64 og 92 mia. kr. højere for de største danske banker og realkreditinstitutter end det nuværende niveau.

Sådan lyder det fra Basel-ekspertgruppen, der er nedsat af erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), i et foreløbigt skøn, fremgår det af en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet fredag morgen.

Hvis det bliver tilfældet, svarer det til en stigning på 27-39 pct. sammenlignet med de kapitalkrav, der gælder for den finansielle sektor i dag.

Den internationale Basel-komité, der har til opgave at forsøge at sikre, at banksektoren ikke bliver tvunget i knæ igen, ligesom det var tilfældet under finanskrisen, har endnu ikke offentliggjort sine anbefalinger, og det er årsagen til det store interval i skønnet fra den danske ekspertgruppe.

I pressemeddelelsen fremgår det, at regeringen vil fortsætte arbejdet for, at den finansielle sektor i Danmark rammes mindst muligt af de nye krav.

Finans Danmark, der en interesseorganisation for penge- og realkreditinstitutter, vurderer i en pressemeddelelse, at ekspertgruppens foreløbige skøn bekræfter, at kravet vil ramme hårdt herhjemme.

- Vi afventer fortsat Basels endelige udspil, men det er svært at se, at det undgår at ramme låntagerne i Danmark. Vækst og beskæftigelse bliver dermed også ramt, siger Ulrik Nødgaard, der er administrerende direktør, i Finans Danmark.

Basel-komitéen arbejder blandt andet med nye retningslinjer for, hvor meget kapital banker og realkreditinstitutter skal have til dårlige tider. Komitéens anbefalinger har ingen juridisk magt.

I stedet er det EU-institutionerne, der skal tage stilling til og lovgive på baggrund af anbefalingerne, og dermed får anbefalingerne også betydning for den danske finanssektor.

/ritzau/Finans

Tilbage


Markeds- og finansnyhederne på Sydinvest.dk
Sydinvest er blandt Danmarks største investeringsforeninger. Hos Sydinvest overvåger vi værdipapirmarkederne verden over via nyheder fra finansmarkederne. Sydinvest tilbyder 38  forskellige afdelinger, der dækker de fleste investorers behov. Sydinvest gruppen har over 75.000  investorer, der tilsammen har investeret en formue på 52  milliarder kroner. Vil du vide mere om investering i aktier, obligationer og værdipapirer, er du velkommen til at kontakte Sydinvest.
Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt og fyldestgørende. Sydinvest påtager sig ikke noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til ovenstående nyheder, og investorer opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.