Fredagens obligationer: Vigende risikoappetit gav rentefa...

11. august 2017 - 17:01

Det danske obligationsmarked oplevede fredag nye rentefald som følge af den tilspidsede situation mellem USA og Nordkorea. En mere afdæmpet inflationsudvikling i USA i juli end ventet formåede kun kortvarigt at påvirke rentemarkederne.

- Det er den her usikkerhed omkring Nordkorea, der dominerer markedet på kort sigt, og så længe den ikke er afklaret, kan der godt komme yderligere rentefald. Især hvis der er nogle, som begynder at tage risiko ud af deres portefølje, siger rentestrateg Morten Hassing Povlsen fra Jyske Bank.

- Danmark er i denne her sammenhæng en sikker havn. Uden at det er total panik, er det "better safe than sorry", tilføjer han.

Interessen for de danske statspapirer udmøntede sig i et fald i renten på det toneangivende tiårige danske statspapir på 2 basispoint til 0,52 pct.

I løbet af ugen faldt renten på papiret fra 0,60 pct., og udviklingen tog fart, i takt med at retorikken mellem USA´s præsident, Donald Trump, og Nordkorea dag for dag blev skærpet.

Ugens vigtigste nøgletal var på forhånd udset til at være fredagens inflationstal fra USA. Her viste forbrugerpriserne sig at være steget med 0,1 pct. på månedsbasis i juli, hvilket var halvt så meget som ventet.

Inflationsudviklingen kan få afgørende betydning for timingen af kommende renteforhøjelser i USA, idet den amerikanske centralbank har et mål om en inflation på 2 pct., hvilket er lidt højere end det aktuelle niveau.

ritzau/Finans

Tilbage


Markeds- og finansnyhederne på Sydinvest.dk
Sydinvest er blandt Danmarks største investeringsforeninger. Hos Sydinvest overvåger vi værdipapirmarkederne verden over via nyheder fra finansmarkederne. Sydinvest tilbyder 38  forskellige afdelinger, der dækker de fleste investorers behov. Sydinvest gruppen har over 75.000  investorer, der tilsammen har investeret en formue på 52  milliarder kroner. Vil du vide mere om investering i aktier, obligationer og værdipapirer, er du velkommen til at kontakte Sydinvest.
Sydinvest garanterer ikke for, at indholdet af materialet er korrekt og fyldestgørende. Sydinvest påtager sig ikke noget ansvar i forhold til dispositioner, der er foretaget i tillid til ovenstående nyheder, og investorer opfordres til at søge professionel rådgivning forud for enhver værdipapirinvestering.