Foreløbige udbytter for 2017

Visninger: 10499 Dato: 18. jan. 2018 kl. 14:35

Udbetaling af foreløbige udbytter til Sydinvests investorer står for døren, og investorerne kan i år glæde sig til den største udbyttebetaling siden 2010.

Investeringsforeningen Sydinvest
Bestyrelsen har gennemgået og godkendt de foreløbige udbytter fra foreningens udloddende fonde, og her kan du se, hvad vi udlodder i foreløbigt udbytte for regnskabsåret 2017.

I Investeringsforeningen Sydinvest forventer vi at udbetale over 1.600 mio. kr. til investorerne. På aktiesiden skiller særlig to fonde sig ud. I Sydinvest Danmark er det foreløbige udbytte beregnet til 30,50 kr. pr. bevis, mens investorer i Sydinvest Fjernøsten kan forvente at modtage 23,30 kr. pr. bevis.

I obligationsfondene udbetaler Sydinvest HøjrenteLande 14,30 kr., mens Sydinvest Virksomhedsobligationer IG vil udbetale 12,80 kr. pr. bevis.

Aktiefonde Fondskode Foreløbigt udbytte pr. andel i kr.
BRIK 1030388 16,00
Danmark  1529838 30,50
Europa Ligevægt & Value  1532340 4,10
Fjernøsten 1016954 23,30
Globale EM-Aktier  6049966 14,30
SCANDI  6008933 11,80
USA Ligevægt & Value  1027077 3,10
Verden Ligevægt & Value  1010174 6,30
Obligationsfonde Fondskode Foreløbigt udbytte pr. andel i kr.
Fonde  1627104 2,00
HøjrenteLande  1603965 14,30
HøjrenteLande Lokal Valuta 6003087 1,10
HøjrenteLande Mix 1623192 6,80
International  1014080 0,30
Korte Obligationer 1591622 1,10
Mellemlange Obligationer 6058507  1,00
Virksomhedsobligationer HY 2019 6068138  3,00
Virksomhedsobligationer IG 6040926  12,80


Vi forventer ikke, at der udbetales udbytte i foreningens øvrige fonde, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen – dvs. Sydinvest Latinamerika, Sydinvest Tyskland, Sydinvest HøjrenteLande Valuta og Sydinvest Virksomhedsobligationer HY.

Værdipapirfonden Sydinvest
I Værdipapirfonden Sydinvest, der har fire udbyttebetalende fonde, forventer vi, at investorerne vil få udbetalt godt og vel 28 millioner kr. Den forventede udlodninger pr. andel er angivet nedenfor.

Værdipapirfonden (blandede fonde) Fondskode Foreløbigt udbytte pr. andel i kr.
Værdipapirfonden Aggressiv Udb. 6074952  1,70
Værdipapirfonden Balanceret Udb. 6074936  1,20
Værdipapirfonden Konservativ Udb. 6074928  0,60
Værdipapirfonden Vækstorienteret Udb. 6074944  1,90


Får du mere eller mindre i udbytte?
At udbetalingen af dine udbytterne sker i januar, mens årets generalforsamling først afholdes den 22. marts 2018, får ikke indflydelse på størrelsen af dit udbetalte udbytte. Hvis det foreløbige udbytte fra januar viser sig at være mindre end det udbytte, som generalforsamlingen godkender, vil forskellen blive indsat på din konto efter generalforsamlingen. Hvis det til gengæld viser sig, at du har fået udbetalt for meget i januar 2018, vil det blive betragtet som frivilligt udbytte i forhold til SKAT.

Du kan forvente, at dit udbytte indsættes på din konto den 23. januar 2018.

Af Michael Jessen, Sydinvest den 18. januar 2018.

Tilbage