29. mar. 2023 kl. 16:00
4023 visninger

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 08/2023)

Beretningen og årsrapporten for 2022 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde ca. 320 mio. kroner.

Forslag fremsat af bestyrelsen
Bestyrelsens forslag om afvikling af 8 andelsklasser efter LIF § 109, og indløsning af samtlige andele, med baggrund i indre værdi baseret på slutkurser pr. 3. april 2023, blev vedtaget af generalforsamlingen. Det medfører, at de 8 andelsklasser får sidste handelsdag den 31. marts 2023.

Valg til bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Linda Sandris Larsen og Niels Therkelsen genvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Linda Sandris Larsen som formand og Svend Erik Kriby som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Linda Sandris Larsen, formand
Svend Erik Kriby, næstformand
Anne Mette Barfod
Jesper Aabenhus Rasmussen
Niels Therkelsen.

Valg af revisor
PwC Danmark blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Steffen Ussing på tlf. 74 37 33 01.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet