Fusion af afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest

Visninger: 948 Dato: 05. mar. 2019 kl. 10:25

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest har vedtaget en plan, om at fusionere afdeling Scandi KL (ISIN DK0060089332) og afdeling Danmark KL (Andelsklasse: Danmark A DKK - ISIN DK0015298384) med sidstnævnte som den fortsættende afdeling.

Forslaget om fusion skal behandles på foreningens generalforsamling, der forventes afholdt den 4. april 2019. Indkaldelse til generalforsamlingen forventes, i overensstemmelse med foreningens vedtægter, udsendt via foreningens hjemmeside og Nasdaq Copenhagen den 7. marts 2019. Det vil fremgå af indkaldelsen, hvordan tilmelding til generalforsamlingen skal ske. Fusionen er betinget af generalforsamlingens vedtagelse og Finanstilsynets godkendelse.

Bestyrelsens fusionsplaner og fusionsredegørelser, vurderingsmandens erklæringer om kreditorernes stilling og seneste årsrapport fremlægges på foreningens hjemmesider, www.sydinvest.dk.

Fremlæggelsen på hjemmesiderne forventes at ske den 5. marts 2019, kl. 14:00. Dokumenterne fremlægges endvidere samtidigt på Syd Fund Management A/S’s kontor beliggende Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.


Aabenraa, den 01. marts 2019

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hans Lindum Møller
formand

(Selskabsmeddelelse 10/2019)

Tilbage