Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

Visninger: 1986 Dato: 24. mar. 2015 kl. 09:25

170 stemmeberettigede investorer mødte frem til Investeringsforeningen Sydinvests ordinære generalforsamling den 23. marts 2015.

Her kunne bestyrelsesformand Hans Lindum Møller berette, at Sydinvest samlede resultat, der var på 1.941 mio. kr., var stærkt påvirket af udviklingen på aktiemarkederne. På foranledning af en investors forudgående henvendelse redegjorde bestyrelsesformanden endvidere for, hvad der gøres for at holde investorernes omkostninger nede specielt i relation til afdeling Fjernøsten.

Efter formandens beretning redegjorde direktør Eskild Bak Kristensen for regnskabstallene i årsrapporten, herunder udbyttebetalingen som for 2014 udgør 1,1 mia. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport og de foreslåede udbytteprocenter. Udbyttet vil være til rådighed på investorernes konti den 27. marts 2015.

Generalforsamlingen vedtog at sælge foreningens aktier i Sydinvest Administration A/S til Sydbank. Sydinvest Administration A/S er foreningens administrationsselskab og vil fortsat være det efter salget af aktierne. Såfremt Finanstilsynet godkender aktieoverdragelsen, vil Sydbank herefter eje administrationsselskabet. Det blev oplyst, at Sydbank har tilkendegivet, at prisen og kvaliteten af administrationsselskabets ydelser til foreningen fortsat vil være konkurrencedygtige i forhold til de væsentligste konkurrenter på det danske marked efter Sydbanks køb af selskabet.

Generalforsamlingen besluttede endvidere, at afdeling Globale Indeksobligationer fusioneres ind i afdeling International, at aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmerne ændres til 70 år og, at formuleringen af valgperioden for bestyrelsesmedlemmer ændres.

Valg til bestyrelsen
På generalforsamlingen var direktør Niels Therkelsen, direktør Peter Jørgensen og lektor Linda Sandris Larsen på valg. Alle blev genvalgt.

Valg af revisor
Deloitte blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.
Yderligere information fås hos direktør Eskild Bak Kristensen på tlf. 74 37 33 10.

Læs selskabsmeddelelsen
 

Tilbage