Generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

Visninger: 445 Dato: 02. apr. 2020 kl. 10:10

(Selskabsmeddelelse 38/2020)

Beretningen og årsrapporten for 2019 for Investeringsforeningen Sydinvest blev godkendt på generalforsamlingen. De foreslåede udbytter blev samtidig godkendt af generalforsamlingen. De samlede udbytter udgjorde ca. 745 mio. kroner.

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af foreningens vedtægter. De fremsatte forslag fremgik af dagsordenen i indkaldelsen. Generalforsamlingen tilsluttede sig samtlige fremsatte forslag. De ændrede vedtægter er gældende, når de er godkendt af Finanstilsynet.

Valg til bestyrelsen
Til foreningens bestyrelse blev Hans Lindum Møller genvalgt og Svend Erik Kriby og Jesper Aabenhus Rasmussen nyvalgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Hans Lindum Møller som formand og Linda Sandris Larsen som næstformand.

Bestyrelsen består herefter af:

Hans Lindum Møller, formand
Linda Sandris Larsen, næstformand
Niels Therkelsen
Svend Erik Kriby
Jesper Aabenhus Rasmussen.

Valg af revisor
Ernst & Young blev genvalgt som investeringsforeningens revisor.

Yderligere information fås hos direktør Eskild Bak Kristensen på tlf. 74 37 33 10.

Venlig hilsen
Syd Fund Management A/S

Tilbage