Globale aktier i modvind

Visninger: 1548 Dato: 04. apr. 2018 kl. 09:50

Globale aktier endte kvartalet med kursfald på ca. 3 %.

Det var til trods for stærke nøgletal og stigende indtjeningsestimater, som fortsat revideres op pga. den amerikanske skattereform. En af de primære årsager til faldene var positionering. I starten af februar viste nye tal, at både institutionelle og private investorer var tæt på fuldt investeret i aktiemarkedet, og tiltroen til fremtidige kursstigninger nåede nye højder. Kursfaldene kom derfor som følge af at der var få købere i markedet, når andre solge. En euforisk stemning går som regel hånd i hånd med en korrektion, og de fald, vi så i februar, var således et naturligt udfald. Sidst i kvartalet var faldene i stor grad drevet af frygten for en global handelskrig. USA valgte at indføre straftold på en række kinesiske varer, hvilket har fået Kina til at gå til modangreb med lignende foranstaltninger. En eskalering er én af de helt store risici lige nu og kan få store konsekvenser for den globale vækst.

Valueaktier havde igen et hårdt kvartal, og endnu engang var det centreret omkring USA, hvor de store vækstaktier fortsat leder markedet. Med et fokus på små- og mellemstore valueaktier er det naturligvis en stor modvind for os. Vi hæfter os dog ved flere positive ting. For det første er den relative værdiansættelse fortsat gunstig for valueaktier. For det andet har små og mellemstore valueaktier størst gavn af den amerikanske skattereform. For det tredje ser vi nu tegn på, at flere af de store vækstaktier er begyndt at komme i myndighedernes søgelys (Facebook, Google, Amazon), og øget regulering kan blive en realitet. 

USA
USA er en af de regioner, hvor nøgletallene har holdt sig bedst. Det er også her, vi ser flest tegn på inflationære tendenser. Det ser vi i form af et stadigt strammere arbejdsmarked, men også på selskabsniveau, hvor flere selskaber nu melder om stigende input-omkostninger i form af stigende råvarepriser og lignende. Dette kan føre til marginpres på sigt, men for nu ser vi fortsat, at indtjeningsestimaterne justeres op som en konsekvens af skattereformen. Credit Suisse forventer, at mere end en tredjedel af indtjeningsvæksten i 2018 stammer direkte fra skattereformen. Vi så også, at den amerikanske centralbank satte styringsrenten op i marts måned, hvor den nye centralbankdirektør, Jerome Powell, gav udtryk for, at man vil fortsætte med renteforhøjelser i løbet af året i takt med, at inflationen tager til. Noget af det mest interessante i USA har været de tiltagende kursudsving – et fænomen vi ikke har været vant til de senere år. Vi tror på, at der er en naturlig konsekvens af, at vi efter 9 års kursstigninger har bevæget os ind i den sidste fase af konjunkturcyklussen, hvor inflationen tager til, og centralbankerne strammer pengepolitikken. I denne fase er markedet typisk mere nervøst anlagt. Vi vil naturligvis forsøge at udnytte disse udsving, men overordnet set mener vi, at det er fornuftigt at begynde at fokusere på aktier med defensive karakteristika.

Europa
Den største begivenhed i Europa har været et italiensk valg. Som forventet fik valget et svært udfald, og der er i skrivende stund ikke dannet regering endnu. Aktiemarkedet tog dog ikke sønderlig notits, hvilket formentlig skyldes Italiens politiske historie, hvor man altid har været vant til en vis form for kaos. Ellers har Europa været kendetegnet ved fortsat pæne nøgletal, omend styrken i tallene er faldet væsentligt i løbet af kvartalet. I samme dur ser vi heller ikke længere, at indtjeningsestimaterne blandt de europæiske virksomheder justeres op. Med andre ord er der ikke den samme underliggende styrke i hverken nøgletal eller indtjening, som vi fortsat ser det i USA. Europa er ikke helt så langt fremme i konjunkturcyklussen som USA, men historisk har det ikke betydet helt så meget. Da Europa er afhængig af global samhandel, rammes kontinentet også, når andre regioner går ned i gear. Af den grund er den ulmende handelskrig én af de helt store risici for europæiske aktier over de kommende måneder, og en risikofaktor vi holder et vågent øje med.

Af porteføljerådgiver Romanas Narusis & Michael Thomassen, den 4. april 2018.

Tilbage