Gode afkast efter 1. halvår

Visninger: 58 Dato: 06. jul. 2017 kl. 09:25

2017 har indtil nu været et godt investeringsår for investorer i både aktie- og obligationsfonde. Ni ud af ti fonde hos Sydinvest har leveret positive afkast.

På mange måder er årets seks første måneder gået bedre end forventet. På obligationssiden har vi set positive afkast i alle afdelinger bortset fra internationale obligationer. Vi har bl.a. oplevet, at væksten og inflationen i amerikansk økonomi i 2. kvartal ikke har været helt så høj som ventet. USA er tæt på fuld beskæftigelse, men moderate lønstigninger har sammen med lave oliepriser holdt inflationen og renterne i ro. Læs mere her

Fondene, som investerer i obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene, er derimod kommet godt fra start i år. Rusland og Brasilien er ude af recession, og i Kina er væksten steget en smule. Den øgede styrke har tiltrukket investeringer til både EM-aktier og -obligationer. For Emerging Markets-obligationerne har de nye penge betydet, at Emerging Markets-landene har kunnet udstede en stor mængde nye obligationer, uden at det har presset markedet videre. Læs mere her

Tabel 1: Afkast i obligationsfonde i første halvår

Obligationsfonde Afkast 1. halvår 2017
Fonde 1,09%
HøjrenteLande 5,35%
HøjrenteLande Akk. 5,30%
HøjrenteLande Korte Obl. Akk. 2,54%
HøjrenteLande Lokal Valuta 1,34%
HøjrenteLande Mix 3,15%
HøjrenteLande Valuta 0,12%
International -3,20%
Korte Obligationer 0,73%
Mellemlange Obligationer 0,65%
Mellemlange Obligationer Akk. 0,65%
Virksomhedsobl. HY 2,65%
Virksomhedsobl. HY 2017 0,92%
Virksomhedsobl. HY 2019 1,09%
Virksomhedsobl. HY Akk 2,60%
Virksomhedsobligation IG 2,70%

På aktiesiden har ligevægt og value-fondene fra USA og Verden haft det svært i første halvår. Det er særligt de små og mellemstore valueaktier, der har oplevet udfordringer i 2017, navnlig i USA pga. skepsis omkring Trumps muligheder for at indføre vækstfremmende tiltag. Vores vurdering er, at modvinden er midlertidig, hvilket vi ser flere synlige tegn på. For det første peger ledende globale indikatorer på et synkront globalt vækstopsving. For det andet underbygges det på enkeltaktieniveau, hvor vi nu for første gang i seks år oplever flere positive end negative indtjeningsjusteringer. Læs mere her

Fondene, som investerer i aktier fra Fjernøsten, BRIK-landene samt de globale Emerging Markets-lande, skiller sig derimod positivt ud. Her har vi set afkast på mere end 10 procent i første halvår. Vi har overvægt i blandt andet Indien, Kina og Filippinerne, hvorimod vi er undervægtet i Europa, Mellemøsten og Afrika samt Taiwan. Indien ser p.t. mest lovende ud, og vi har derfor den største overvægt her. I Latinamerika har vi en overvægt i Mexico og modsat en undervægt i Brasilien. Latinamerika er den eneste af vores Emerging Markets-fonde, der har præsteret et negativt afkast i første halvår. Læs mere her

Danmark har dog klaret sig bedst af samtlige fonde. Her er det store selskaber som Danske Bank, Vestas, DSV og Lundbeck, som har haft væsentlig indflydelse på den gunstige udvikling.

Tabel 2: Afkast i aktiefonde i første halvår

Fonde Afkast 1. halvår 2017
BRIK 3,06%
BRIK Akk. 3,00%
Danmark 14,53%
Europa Ligevægt & Value 7,32%
Fjernøsten 12,84%
Fjernøsten Akk. 12,28%
Globale EM-aktier 11,83%
Globale EM-aktier Akk. 11,30%
Latinamerika -0,72%
SCANDI 11,61%
Tyskland 7,05%
USA Ligevægt & Value -2,99%
Verden Ligevægt Value -0,09% -0,09%
Verden Ligevægt Value Akk -0,37%

Sydinvests blandede fonde er også kommet godt igennem de første 6 måneder. En af årsagerne er, at vi har en lille overvægt i aktier i fondene, der overordnet set har klaret det flot i første halvår. På obligationssiden har vi fortsat en mindre overvægt i kreditobligationer i forhold til danske statsobligationer, mens vi på aktiesiden har  en overvægt i aktier fra Europa og Emerging Markets samt en undervægt i amerikanske aktier.

Tabel 3: Afkast i blandede fonde i første halvår

Fonde Afkast 1. halvår 2017
Aggressiv Akk 1,45%
Aggressiv Udb 1,44%
Balanceret Akk 0,93%
Balanceret Udb 0,87%
Konservativ Akk 0,66%
Konservativ Udb 0,62%
Vækstorienteret Akk 1,03%
Vækstorienteret Udb 1,07%

Af markedskonsulent Michael Jessen, Sydinvest den 6. juli 2017.

Tilbage