Gode udsigter for value i 2019

Visninger: 4952 Dato: 04. dec. 2018 kl. 14:05

Udsigterne for value over det kommende år er bedre, end de har været i lang tid.

2018 har været et hårdt år for valueinvestorer. Der har igen i år været en umættelig appetit på vækst- og momentumaktier, hvilket har været særligt udtalt i USA, hvor de såkaldte FAANG-aktier har domineret billedet. Til trods for value-modvinden har Sydinvests Ligevægt & Value-fonde klaret sig godt i value-kategorien. Det skyldes to forhold. For det første har vi haft medvind fra vores sektorneutralitet. For det andet har vi igen i år foretaget en fornuftig aktieudvælgelse.

Fakta om FAANG
FAANG dækker over de amerikanske selskaber Facebook, Apple, Amazon, Netflix og Google. Sidstnævnte er en del af konglomeratet Alphabet Inc., som opstod i forbindelse med en restrukturering af Google og en række af Google’s tidligere datterselskaber.


Gode udsigter for value
Vi mener, at udsigterne for value over det kommende år er bedre, end de har været i lang tid. Det vurderer vi, at der er flere grunde til.

  1. Fundamentalt set er der sket en udvikling over det seneste år, som typisk er meget understøttende for valueaktiernes performance, idet vi bl.a. har set stigende renter, som normalt er positivt for valueaktier og negativt for vækstaktier. I år har dette dog ikke været tilfældet. Investorerne har indtil nu ignoreret dette signal og er blevet ved med at flokkes ind i vækst- og momentumaktier.
  2. Det fundamentale billede for mange vækst- og momentumaktier har set en afmatning i løbet af 2018. Det afspejles i en lavere indtjeningsvækst fremadrettet i forhold til, hvad vi har været vant til over de seneste år. Faktisk ser vi nu for første gang i flere år en lavere indtjeningsvækst blandt de amerikanske it-aktier i forhold til det brede marked.
  3. Mange vækst- og momentum aktier er blevet utroligt dyre, mens valueaktierne ser attraktive ud i en relativ sammenhæng. Ser vi på vores specifikke ligevægt & value-strategi, så handler den i dag med en høj rabat i forhold til markedet. Historisk set har det været ensbetydende med stærke relative afkast over de kommende 12 måneder.

Hvad er unikt ved Ligevægt & Value?
Sydinvests unikke Ligevægt & Value-strategi bygger i al sin enkelthed på to forhold. For det første investeres der i aktier, som bliver handlet til en lav pris, de såkaldte valueaktier. For det andet investeres det meste af formuen i aktier fra små og mellemstore selskaber (ligevægt). Det gør vi, fordi billige og små/mellemstore aktier har vist sig at slå aktiemarkedet over tid.

For at optimere risikostyringen i porteføljerne har vi et koncept om regions- og sektorneutralitet i forhold til de respektive markeders generelle sammenligningsindeks, mens vi i stedet bruger al vores energi på aktieudvælgelse.

Som porteføljemanagere bag Sydinvests Ligevægt & Value-fonde har vi haft ansvaret de seneste 5 år. Det har været fem år med stor modvind fra value. Men strategiens indbyggede sektorneutralitet og en stærk aktieudvælgelse har opvejet en stor del af modvinden. Dette kommer også til udtryk i forhold til sammenlignelige valuefonde. Målt på både risiko og afkast ligger ligevægt & value-porteføljerne placeret blandt de bedste i Europa, hvilket bl.a. kan ses på morningstar.dk

Sydinvest er den eneste investeringsforening, der anvender en Ligevægt & Value- strategi. Strategien anvendes i følgende tre fonde:

Sydinvest Verden Ligevægt & Value, der investerer i 200 aktier
Sydinvest Europa Ligevægt & Value, der investerer i 100 aktier
Sydinvest USA Ligevægt & Value, der investerer i 100 aktier

Set fra et historisk perspektiv har både value og ligevægt slået markedet over tid, om end ikke nødvendigvis på samme tid.

Af seniorporteføljemanagerne Michael Thomassen og Romanas Narusis, for Sydinvest den 04.12.2018.

Tilbage