Gunstige betingelser for globale aktier

Visninger: 876 Dato: 08. jan. 2018 kl. 10:20

Læs om forventningerne til ligevægt og value fondene for 1. kvartal 2018.

Gunstige betingelser for globale aktier
Globale aktier oplevede pæne stigninger i årets sidste kvartal. Årsagerne var flere. For det første så vi igen stærke nøgletal, som indikerer, at det globale vækstopsving er intakt. For det andet er centralbankerne fortsat understøttende pga. en behersket inflation. Endelig blev der vedtaget store skattelempelser i USA. Alt i alt et yderst understøttende miljø for aktiemarkederne. Små og mellemstore valueaktier havde et svært kvartal grundet kraftige stigninger i en række af de største vækstaktier, som Amazon, Google og Apple. Vi kan dog endnu engang pege på, at valueaktier stadigvæk er attraktivt prisfastsat i forhold til andre aktier, og en tiltagende inflation og vækst i 2018 vil være understøttende.

På grund af de store vækstaktiers amerikanske tilhørsforhold var det især i USA, at små- og mellemstore aktier havde det svært. Vi så dog, at små- og mellemstore selskaber begyndte at klare sig godt, da planerne om en amerikansk skattereform blev mere konkrete i takt med, at december skred frem. Skattereformen er mest gavnlig for de mindre selskaber, som i dag betaler en højere selskabsskat og har større indenlandsk eksponering.

USA
Den centrale begivenhed i USA var naturligvis vedtagelsen af en større skattereform. Hovedpunkterne er en lavere selskabsskat, en lavere beskatning af oversøiske penge, som amerikanske selskaber ønsker at trække hjem, samt lavere personskatter. Vedtagelsen er ganske vist ikke finansieret fuldt ud, men var alligevel med til at booste amerikanske aktier, da den mere kortsigtede effekt er en bedre bundlinje og formentligt et højere privatforbrug. De amerikanske nøgletal udviklede sig fortsat positivt i 4. kvartal, og vi så igen tegn på en svagt tiltagende inflation.

Som forventet satte den amerikanske centralbank styringsrenten op i december, og vi forventer forsatte rentestigninger i 2018. Vi forventer, at den næste rentestigning bliver annonceret på centralbankens møde den 21. marts. Generelt set bliver det interessant at følge den amerikanske centralbank i 2018. En stor del af medlemmerne udskiftes i 2018, og den nye direktør, Jerome Powell, indsættes den 5. februar. Alt dette sker i et år, hvor opstramningerne af den amerikanske pengepolitik for alvor tager fart. Hvordan dette påvirker den amerikanske vækst og aktiemarkedet, er faktorer, vi har vores blik skarpt rettet mod.

Europa
Der var ingen skelsættende begivenheder i Europa i 4. kvartal. Udover løbende Brexit-forhandlinger og annonceringen af et italiensk valg var markedet generel præget af ro. Kvartalet var kendetegnet ved stærke nøgletal, rigelig likviditet og en fortsat stor risikovillighed. Modsat andre regioner, havde små- og mellemstore aktier et rigtig godt kvartal i Europa. Ud over et stærkt vækstbillede skal forklaringen findes i et fravær af store vækstaktier i Europa. I Europa er der ingen vækstmastodonter som Amazon, Google eller Apple til at kaste grus i maskineriet, som vi har set det i USA og Asien.

Ser vi frem mod 1. kvartal 2018, er der to væsentlige temaer at holde øje med. Det første er det italienske valg, som løber af stablen 4. marts. I skrivende stund peger meningsmålingerne på en svær situation, hvor det bliver en udfordring for de største partier at danne regering. Denne potentielle ustabilitet kan gå hen og påvirke de sydeuropæiske aktiemarkeder negativt, navnlig det italienske.

Et andet relevant tema at holde øje med, er Den Europæiske Centralbanks begyndende opstramninger af pengepolitikken. Centralbanken har påbegyndt en nedtrapning af sine støtteopkøb, og selvom skalaen af nedtrapningen er betydeligt mindre end i USA, vil vi alligevel have fokus rettet mod, hvilken effekt det vil have på væksten og dermed aktiemarkedet.   

Af porteføljerådgiverne Romanas Narusis & Michael Thomassen, for Sydinvest den 8. januar 2018.

Tilbage