HøjrenteLande: COVID-19 har ændret alt

Visninger: 1262 Dato: 06. apr. 2020 kl. 08:00

I starten af det nye år var vi optimistiske på den globale økonomiske vækst og dermed også væksten i højrentelandene, men COVID-19 har ændret alt. Dertil kommer oliepriskrigen, som har sendt olieprisen i gulvet.

De seneste økonomiske nøgletal kan aktuelt ikke bruges til noget. Tallene viser på ingen måde effekten af den nedlukning af samfundet, som har fundet sted i en stor del af verden. 2. kvartal vil formentlig og forhåbentlig være bunden for den økonomiske vækst. Det store spørgsmål er, hvor megen permanent skade virksomhederne og økonomierne har taget.

Noget af den negative effekt fra krisen bliver afbødet af forskellige hjælpeprogrammer, som regeringer verden over har sat i værk. Dertil kommer, at centralbankerne har lempet pengepolitikken. Den amerikanske centralbank, Fed, har sænket renten og er igen begyndt at købe obligationer og give likviditet direkte til virksomheder. Disse tiltag har også været med til at lægge låg på den værste panik.

Lavere vækst rammer også Emerging Markets-økonomierne. Men også her har centralbankerne lempet i stort omfang. Det hjælper, at Fed har lempet, hvilket giver centralbankerne mere plads til at sænke styringsrenterne uden at skulle bekymre sig for meget over svækkede valutaer. Ikke at EM-valutaerne ikke er svækkede og kan give inflation i form af højere importpriser, men inflation er ikke en bekymring aktuelt for EM-centralbankerne. Lige nu gælder det om at holde hånden under økonomierne.

Et lys i mørket
Et lys i mørket for EM-obligationer var IMF og Verdensbankens forslag om, at officielle kreditorer skal til at give gældseftergivelse eller henstand til de fattigste ulande. Med officielle kreditorer menes stater eller statsejede banker og virksomheder. Det har også betydning for investorer i EM-obligationer udstedt i hård valuta, eftersom ca. 10 % af landene i EMBI Global Diversified-indekset vil kunne være omfattet af hjælpen. Detaljerne skal dog først forhandles på IMF’s forårsmøde efter påske, hvis mødet bliver til noget. Forslaget var sammen med de mange lempelsestiltag fra Fed og ECB med til at hjælpe på stemningen for EM-obligationer i slutningen af kvartalet.

Coronakrisen har ført til fald i de fleste råvarepriser. Værst er det gået ud over olien, hvor Saudi-Arabien og Rusland ikke kunne blive enige om at neddrosle olieproduktionen, hvorfor Saudi-Arabien har sat fuldt tryk på landets olieproduktion. En lang række andre lande har fulgt op med også at øge produktionen, derfor er oliemarkedet aktuelt oversvømmet med olie, og oliepriserne er derfor i bund. Der er tale om en udmattelseskrig mellem olieproducenterne, og aktuelt er der ikke tegn på, at de kan blive enige om at drosle produktionen ned igen. Det rammer EM-olieproducenterne ekstra hårdt, og de svageste lande som Ecuador og Angola er hårdt ramt økonomisk.
 

Tilbage