HøjrenteLande - kvartalsforventninger

Visninger: 805 Dato: 02. jan. 2020 kl. 12:35

Første fase af den længe ventede handelsaftale mellem USA og Kina er stort set klar. En aftale der vil kunne give den globale økonomi et skub og dermed forstærke den positive effekt, som lavere renter i USA og Europa i forvejen giver.

Handelskonflikten mellem USA og Kina har lagt en dæmper på hele verdensøkonomien i 2019. Men det ser ud til, at USA og Kina er nået til enighed om en fase 1-aftale, der dæmper konflikten. Men handelskonflikten mellem USA og Kina kan sagtens blusse op igen, eftersom præsident Trump er involveret, og fordi aftalen kun er første fase. Det er dog positivt, at risikoen er faldet, og det kan sætte gange i tandhjulene verden over.

Centralbanken i USA nedsatte sin styringsrente med 0,25 %-point i oktober, hvorimod Den Europæiske Centralbank ikke har lempet pengepolitikken yderligere i 4. kvartal. Lempelserne i 2019 har allerede hjulpet EM-obligationer godt på vej i år. Man skal ikke ønske sig yderligere lempelser af pengepolitikken, fordi det vil være forårsaget af skuffende økonomiske vækst, og vi vurderer, at aktivklassen har mere gavn af øget økonomisk vækst.

For 2020 forventer vi, at effekten fra de pengepolitiske lempelser og mindre støj fra handelskonflikten vil udfolde sig gennem højere økonomisk vækst i EM-landene. Dertil bidrager, at mange af EM-landenes centralbanker har lempet pengepolitikken betragteligt allerede, hvilket givet den forsinkede effekt af pengepolitiske ændringer formentlig vil betyde højere vækst i 2020. For EM-obligationer er højere vækst vigtigt, fordi det tiltrækker investeringer til EM-landene og til aktivklassen på samme måde, som reformer gør det.

Brasilien er et af de lande, som har sænket renten til et rekordlavt niveau og samtidig har fået vedtaget en pensionsreform, som afværgede dybe offentlige økonomiske problemer. Derfor forventer vi højere vækst i en af de største EM-økonomier i 2020.

For EM-obligationer udstedt i ekstern valuta, dvs. primært dollar og euro, vil den fortsat lempelige pengepolitik være understøttende. Eftersom vi ikke forventer yderligere rentefald i USA og Europa, vil det være merrenten i forhold til amerikanske statsobligationer, som vil bidrage mest til afkastet i år.

For EM-obligationer udstedt i lokalvaluta ser vi positivt på 2020, fordi højere økonomisk vækst normalt er positivt for valutaerne. Inflationen er fortsat lav i de fleste lande efter flere år med skuffende vækst, og derfor forventer vi heller ikke, at inflationspresset vil stige nævneværdigt i 2020, selvom den økonomiske vækst stiger.

Alt i alt ser vi konstruktivt på EM-obligationerne, hvor den økonomiske vækst forhåbentligt driver afkastet.

For Sydinvest af Seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann.

Tilbage