Højrentelande - kvartalsforventninger

Visninger: 1584 Dato: 01. jul. 2019 kl. 08:00

Himlen er blevet mere grå, men centralbankerne står klar med paraplyer. Trumps handelskrig med Kina er blevet forstærket i 2. kvartal og er begyndt at have en negativ effekt på den globale økonomi.

Den globale økonomi viser tegn på, at Trumps handelskrig har en negativ effekt på den globale økonomi. Disse signaler er blevet tydelige i 2. kvartal. Derfor må vi se i øjnene, at den økonomiske vækst ikke bliver så høj som forventet ved indgangen til året. Lavere global vækst er skidt for Emerging Markets-obligationer, men som følge af den lavere vækst og usikkerheden har centralbankerne i USA og Eurozonen på det seneste været ude med meget bløde kommentarer. Det vil sige, at centralbankerne står klar til at lempe pengepolitikken, hvis det bliver nødvendigt. Den amerikanske centralbank, Fed, er formentlig tættest på at lempe pengepolitikken. Fed har et positivt udgangspunkt, fordi Fed har strammet pengepolitikken over de seneste år og dermed har noget at skyde med. Signalerne fra USA er meget blandede. På sin vis går det godt med bl.a. høj beskæftigelse, men der tegn på opbremsning i erhvervstillidstallene.

Udgangspunktet for Den Europæiske Centralbank, ECB, er derimod negativt, eftersom styringsrenten stadig er negativ. Økonomien er svagere i Europa, men der er tegn på, at det delvist har været tale om en svaghedsperiode. Forskellene landene imellem er store, og for ECB er bl.a. Italien en stor bekymring.

For Emerging Markets-obligationer er opbremsningen og usikkerheden, som handelskrigen giver, negativt, og himlen er fyldt med grå skyer. Effekten på Kinas økonomi er direkte, men mange andre lande er ramt af afledte effekter. Alene usikkerheden betyder færre investeringer fra virksomhedernes side. På den anden side er den paraply, som centralbankerne i USA og Europa står klar med i form af en mulig lempelse af pengepolitikken med til at dæmpe bekymringerne. De bløde signaler fra centralbankerne har ført til, at 2. kvartal blev et meget godt kvartal for EM-obligationer efter et forrygende 1. kvartal.

På den politiske front har vi i 2. kvartal bl.a. overstået parlamentsvalget i Sydafrika og et omvalg i Istanbul. For det kommende kvartal bliver parlamentsvalget i Ukraine meget spændende efter den store valgsejr til komikeren Zelensky ved præsidentvalget. I Argentina varmes der op til de meget vigtige præsident- og parlamentsvalg i oktober med et primærvalg til august. Frem til valgene i oktober vil meningsmålinger kunne betyde store udsving landets statsobligation, fordi landets reformkurs står på spil.

Den svage globale vækst betyder også lavere vækst i mange EM-lande. Det åbner i kombination med moderat inflation og bløde toner fra Fed og ECB op for rentenedsættelser i en lang række EM-lande. Derfor vil de lokale renter formentlig være godt understøttet af centralbankernes rentenedsættelser og udsigt dertil. EM-valutaerne derimod kan gå hen at blive lidt pressede af lavere styringsrenter fra EM-centralbankerne. Men man skal ikke undervurdere, at de fleste centralbanker er optaget af at undgå kraftigt svækkede valutaer, eftersom det vil give øget inflation, hvormed hele baggrunden for at sænke renten vil være forsvundet. Endvidere vil lavere renter i USA og Europa betyde, at lokale EM-renter ser interessante ud og dermed også vil give støtte til EM-valutaerne.

For EM-obligationer udstedt i hård valuta, dvs. primært USD og EUR, betyder lavere renter i USA og Europa, at obligationerne ser relativt mere attraktive ud. Rentespændet er kun faldet en smule i 2. kvartal. Noget af faldet kan forklares ved den øgede vægt til de olieeksporterende mellemøstlige stater, som kom med indekset i starten af året og langsomt er blevet indfaset. Disse lande har generelt en høj kreditvurdering og et lavere kreditspænd end de fleste andre EM lande i indekset. Generelt anser vi derfor stadig, at rentespændet på EM-obligationer udstedt i hård valuta er attraktivt.

Alt i alt ser vi konstruktivt på EM-obligationerne, fordi centralbankerne har paraplyerne klar, selvom himlen er noget grå.
 

For Sydinvest af Seniorporteføljemanager Hans Christian Bachmann

Tilbage