HøjrenteLande Mix øger overvægten i lokal valuta

Visninger: 822 Dato: 08. feb. 2018 kl. 09:25

Afdelingen ændrer sin fordeling mellem hård og lokal valuta fra henholdsvis 37,5 % og 62,5 % til henholdsvis 25 % og 75 %.

Siden slutningen af januar 2017 har afdelingen haft en overvægt i lokal valuta og undervægt i hård valuta (fx dollar eller euro) . Valget af overvægt i lokal valuta har haft det svært i 2017 på grund af den svage amerikanske dollar, hvilket har ramt valutaafkastet i lokal valuta – og det på trods af, at højrentelande-valutaerne isoleret set har klaret sig godt over for den amerikanske dollar.

Vi har nu valgt at øge overvægten i lokal valuta, så afdelingen har en fordeling af formuen med 75% i lokal valuta og 25 % i hård valuta.

Faktorerne er fortsat de samme, som fik os til at ændre fordelingen i 2017 – de er bare blevet forstærket i vores øjne.

Omlægning sker på baggrund af flere faktorer:

  • Den økonomiske vækst har bidt sig fast i højrentelandene, og vi forventer derfor, at landene vil klare sig godt og tiltrække udenlandske investeringer, hvilket er positivt for højrentelande-valutaerne.
  • Udsigten til højere amerikanske statsrenter er en negativ faktor for både obligationer udstedt i hård valuta og lokal valuta. Højere amerikanske renter vil dog formentlig ramme obligationer udstedt i lokal valuta i mindre omfang.
  • De lokale renter er i høj grad påvirket af lokale faktorer, ikke mindst centralbankernes ageren i højrentelandene. Her forventer vi, at styringsrenterne vil være ligeligt fordelt mellem nedsættelser, uændret og forhøjelser. Hvilket afspejler, at der kan være store forskelle fra land til land.
  • I lande med inflationsudfordringer kan højere styringsrenter betyde styrket valuta.
  • Merrenten på obligationer udstedt i hård valuta (primært amerikanske dollar) er faldet kraftigt over det seneste år og er knap så attraktiv længere.
  • Omkostningerne til at afdække valutakursrisikoen på obligationer udstedt i amerikanske dollar er forholdsvis høje, mens der i lokal valuta ingen afdækning sker. Det gør, at det forventede afkast ser mere attraktivt ud i lokal valuta.

Risikoen ved at øge andelen lokal valuta er følgende:

  • En hårdere kurs fra Den Europæiske Centralbank kan betyde højere europæiske renter og en stærkere euro og dermed dansk krone til følge, hvilket gør de lokale valutaer mindre attraktive.
  • Politisk risiko fra valg i bl.a. Brasilien og Mexico i 2018 kan ramme lokal valuta hårdere end hård valuta.
  • En kraftig opbremsning i den kinesiske økonomi, som vil have en negativ effekt på højrentelande generelt, men lokal valuta især.
  • En korrektion i aktiemarkedet vil samtidig ramme de lokale markeder hårdere.

Af senioranalytiker Hans Christian Bachmann, for Sydinvest den 8. februar 2018.

Tilbage