HøjrenteLande Mix:
Ny valutafordeling

Visninger: 1776 Dato: 12. jun. 2019 kl. 14:25

Sydinvest HøjrenteLande Mix ændrer sin fordeling mellem hård og lokal valuta fra en ligelig fordeling til henholdsvis 62,5 % og 37,5 %.

Vi har gennem længere tid haft en ligelig fordeling mellem de to aktivklasser (50/50) ud fra en forventning om en snarlig handelsaftale mellem USA og Kina, som vil afværge en decideret handelskrig mellem de to lande. En aftale vil isoleret set være til mest gavn for lokal valuta givet et deraf følgende mindre negativt pres på den økonomiske vækst i de store Emerging Markets-lande. Omvendt var skyggesiden ved en manglende aftale potentielt stor for lokal valuta.

Ingen forventning om nær handelsaftale
Den seneste udvikling gør, at vi ikke tror på, at en handelsaftale er umiddelbart nært forestående, og samtidig sår Trumps seneste udfald mod Mexico med trusler om told på mexicanske varer (trods den nye USMCA-aftale) tvivl om en aftales styrke fremadrettet. Det er også forventeligt, at den amerikanske administration vil bruge en eventuel aftale som afsæt til at gå efter den ”næste i rækken”, som kunne være EU.

Det bringer bekymringen omkring de globale vækstudsigter tilbage på banen, hvilket især vil ramme de lokale valutaer. Specielt hvis de højere toldtariffer vil føre til en svækkelse af den kinesiske valuta, som kan sætte en dominoeffekt i gang i flere nabolande i Asien og deres valutaer.

Mindre udsving i hård valuta
Omvendt på hård valuta er merrenten steget med 0,33 %-point i maj, samtidig med at vi har set et markant rentefald i de amerikanske statsrenter, som er faldet 0,38 %-point i maj målt ved den 10-årige rente. Det gentager det mønster, vi har set flere gange, at rentestigninger det ene sted udligner rentefald det andet sted, og det mindsker generelt udsvingene samlet set i hård valuta.

Umiddelbart er markedets forventning til den amerikanske centralbanks rentenedsættelser for optimistiske i vores optik, og en justering af forventningerne kan betyde svækkede lokalvalutaer samtidig med stigende amerikanske statsrenter, men igen tror vi, at effekten af det vil kunne mærkes mest negativt i lokal valuta.

Får vi en mærkbar nedgang i den globale vækst vil hård valuta også blive ramt, men vi laver denne allokeringsændring ud fra en taktisk defensiv synsvinkel, idet vi tror, at man i det nuværende miljø vil være bedre beskyttet i hård valuta, som tilbyder et bedre afkast-/risiko-forhold.

Ændring i fordeling
På den baggrund har vi af taktiske årsager ændret fordelingen i Sydinvest Højrentelande Mix over mod hård valuta fra en ligelig fordeling mellem hård og lokal valuta til henholdsvis 62,5 % og 37,5 %.

Af senioranalytiker Hans Christian Bachmann, for Sydinvest den 12. juni 2019.

Tilbage