HøjrenteLande Mix: Overvægt i lokal valuta

Visninger: 823 Dato: 21. jan. 2020 kl. 15:30

Sydinvest HøjrenteLande Mix ændrer sin fordeling mellem hård og lokal valuta fra 50,0 % og 50,0 % til henholdsvis 37,5 % og 62,5 %.

Det er ikke så længe siden, vi sidst ændrede i allokeringen i HøjrenteLande Mix. Vi gik i november 2019 fra en overvægt i hård valuta til en ligelig fordeling mellem de to aktivklasser. Denne udvikling fortsætter vi nu, hvor vi undervægter hård valuta (37,5 %) og samtidig overvægter lokal valuta (62,5 %). Baggrunden for den nuværende ændring er den samme, som da vi ændrede allokeringen i slutningen af sidste år. Der er dog kommet mere klarhed på nogle af de områder, hvor vi var usikre i november.

Fase 1-aftale
I handelskrigen mellem USA og Kina har vi fået en fase 1-aftale på plads mellem landene. Aftalen betyder dog ikke, at konflikten er slut, men det mindsker uden tvivl spændingerne mellem de to lande. Samtidig har USA ændret retorik, og USA betegner ikke længere Kina som et land, der ”manipulerer” sin valuta for egen vindings skyld. Det er også et positivt signal og samlet set til gavn for den økonomiske vækst i højrentelandene i almindelighed og for lokal valuta i særdeleshed.

Bedre økonomi
Vi ser samtidig, at de økonomiske indikatorer for højrentelandene er begyndt at vende, og vi har en forventning om, at vi vil se en tilsvarende vending i de globale indikatorer. De lavere renter fra centralbankerne i USA og Europa i 2019 har åbnet mulighed for, at centralbankerne i højrentelandene ligeledes har kunnet sænke renterne. Det har givet økonomierne et pengepolitisk boost.

Eftersom den stramme pengepolitik har været et større møllehjul om halsen på økonomierne i højrentelandene end for den amerikanske økonomi, forventer vi, at højrentelandene vil øge vækstforskellen til de udviklede økonomier. Øget økonomisk vækst medfører ofte stærkere højrentelandevalutaer, blandt andet fordi øget vækst tiltrækker investeringer.

Indsnævret rentespænd for hård valuta
Rentespændet mellem højrentelandeobligationer i hård valuta og de amerikanske statsrenter er blevet indsnævret siden november, og det har ligeledes fjernet noget af fordelen ved obligationerne udstedt i hård valuta.

Endelig ser værdifastsættelse af de lokale valutaer generelt attraktiv ud efter et 2019, hvor afkastet i lokal valuta primært var drevet af afkastet på de lokale obligationer og mindre af kursgevinster på de lokale valutaer.

Konklusion
På baggrund af ovenstående og den generelle afkast-/risikovurdering har vi ændret allokeringen i Sydinvest HøjrenteLande Mix fra en ligelig fordeling mellem hård og lokal valuta til henholdsvis 37,5 % og 62,5 %.

For Sydinvest af senioranalytiker Hans Christian Bachmann, Sydbank

Tilbage