Handelskonflikt og centralbankerne prægede september

Visninger: 1391 Dato: 04. okt. 2019 kl. 14:15

Renterne og aktiekurserne steg i september i en måned, hvor handelskonflikten og centralbankerne atter var i fokus.

Trump annoncerede, at en handelsaftale mellem USA og Kina måske kunne komme tidligere end ventet. Det var positivt for aktiemarkederne. Til gengæld var det negativt for aktiekurserne, at Trump i slutningen af måneden meddelte, at han overvejede at afnotere kinesiske selskaber på de amerikanske børser og neddrosle finansielle investeringer i Kina.  

Helt i tråd med forventningerne nedsatte forbundsbanken i USA og Den Europæiske Centralbank, ECB, styringsrenterne med henholdsvis 0,25 og 0,10 %-point. Forbundsbanken i USA signalerede i samme ombæring, at den fremtidige rentebane ikke bliver helt så lav, som markedet havde håbet. ECB annoncerede, at banken vil genoptage sine kvantitative lempelser fra 1. november med opkøb af aktiver i markedet til en værdi af 20 mia. EUR pr. måned. Da initiativer i høj grad var ventede og en smule skuffende, kunne de ikke bidrage til yderligere fald i de i forvejen meget lave statsrenter.

Internationale obligationer
De internationale statsrenter steg i september. Italien udgør i denne sammenhæng en undtagelse. Det italienske obligationsmarked oplevede en ganske positiv udvikling, efter at det lykkedes de tidligere politiske fjender Det Demokratiske Parti og Femstjernebevægelsen at danne regering.  I USA steg de ti-årige statsobligationer med 0,16 %-point. Rentestigningerne i Eurozonen og Japan var en smule mindre. Valutaerne er generelt blevet styrkede over for euroen og dermed kronen. Dog er den japanske yen blevet svækket med 0,8 % over for kronen. I den modsatte ende befinder mexicanske pesos og britiske pund sig med en styrkelse på henholdsvis 2,5 % og knap 2 %. 

Afdeling International har med et afkast på 0,52 % klaret sig på niveau med sit benchmark i september. Der er tjent lidt på lavere rentefølsomhed end i benchmark og tabt lidt på valutaerne, bl.a. på overvægten i japanske yen.

Udviklingen i internationale statsrenter

Kilde: Datastream

Danske obligationer
De danske statsrenter har fulgt den internationale trend og været stigende over hele rentekurven i september. Renterne på realkreditobligationer har ligeledes været stigende. 
Afdelingerne med danske obligationer har givet negative afkast i september og har klaret sig på niveau med deres benchmark.

Virksomhedsobligationer
Renterne på virksomhedsobligationer har også været stigende i september. Renterne på Investment Grade-obligationer, IG, oplevede den største rentestigning, da merrenterne i forhold til statsrenterne kun har ydet begrænset beskyttelse mod stigninger i disse. 

Rentestigningen på High Yield-obligationer, HY, var kun på det halve af stigningerne på IG-obligationerne.  

Virksomhedsobligationer IG gav et afkast på -0,57 %, hvilket var bedre end afkast på benchmark.  Virksomhedsobligationer HY gav et afkast på -0,05 %, hvilket også var bedre end afkastet på benchmark.

Markedsudvikling for virksomhedsobligationer

Obligationstype Effektiv rente (%) Ændring seneste måned Siden årets start
Investment Grade 2,33 12 bp -109 bp
High Yield 3,59 6 bp -127 bp
US 10Y Treasury 1,67 16 bp -102 bp

Kilde: Datastream

Højrentelandeobligatione
Obligationerne fra højrentelandene var bedre til at absorbere de amerikanske rentestigninger end virksomhedsobligationerne. Faldet i merrenterne på obligationer udstedt i hård valuta modsvarede præcis de stigende amerikanske statsrenter, så renten forblev uforandret på denne aktivklasse i september. Obligationer udstedt i lokal valuta klarede sig en smule bedre, og renterne faldt med 0,05 %-point til 5,21 %. Hertil kom en generel styrkelse på de udstedende landes valutaer.  

Udviklingen i merrenterne (bp) på obligationer udstedt i hård valuta fra højrentelandene.


Kilde: Datastream

I hård valuta har de største rentefald været at finde i lande som Argentina, som blev bombet tilbage i august, Zambia og Tyrkiet. Venezuela og Etiopien så de største rentestigninger. I lokal valuta har Tyrkiet, Rusland og Mexico givet de højeste afkast, hvorimod de lokale renter har været stigende i Argentina, Ungarn og Tjekkiet.   

I september har obligationer udstedt i hård valuta givet et benchmarkafkast på -0,70 %, og obligationer udstedt i lokal valuta har givet et benchmarkafkast på 2,12 %.

Alle højrentelandeafdelingerne, som har et benchmark, har klaret sig bedre end deres respektive benchmarks i september.

Markedsudvikling for obligationer fra højrentelande udstedt i lokalvaluta.

  Seneste måned Siden årsskiftet
Renteændring -5 bp -124 bp
Afkast (%) i lokal valuta 0,86 10,61
Valutaafkast (%) 1,26 2,30
Samlet afkast (%) 2,12 13,16

Kilde: Datastream

De modne aktiemarkeder
Centralbankinitiativerne og den tilsyneladende bedring i handelskonflikten mellem USA og Kina udgjorde baggrunden for en positiv udvikling på de globale aktiemarkeder. De italienske aktier nød godt af rentefaldet efter en hurtig regeringsdannelse i landet. Fortsat svaghed i nøgletallene for Eurozonen og især i Tyskland havde kun en kortvarig negativ effekt på markederne. Det samme var tilfældet med spekulationer om en rigsretssag mod præsident Trump, fortsat usikkerhed om om Brexit og droneangrebene på saudiarabiske olieinstallationer.

Japanske aktier klarede sig bedst blandt de store toneangivende markeder målt i lokal valuta, men en svækket JPY trak lidt ned i afkastet målt i kroner. Bløde signaler fra Bank of Japan og underskrivelsen af den første fase af en handelsaftale med USA var understøttende for japanske aktier. 

I Europa fortsætter de ledende indikatorer med at skuffe. Det tyske ifo-indeks steg dog fra 94,3 til 94,6, men ordrer og produktion i industrien i Tyskland fortsatte med at falde. Indkøbschefernes indeks PMI for fremstillingsindustrien i

Eurozonen faldt fra 47,0 til 45,6. På trods af dette steg aktierne ganske pænt i september.

I Skandinavien klarede de svenske efterfulgt af de norske aktier sig bedst, hvorimod de danske aktier oplevede den svageste udvikling. I Danmark klarede bankerne med Nordea (+15,2 %) i spidsen blandt de toneangivende aktier sig godt.

Det samme er tilfældet for AP Møller-Mærsk-selskaberne (+8,2 %) og Vestas (+6,7 %). William Demant (-14,6 %) blev den store taber efter nedjustering efter et hackerangreb, men også Lundbeck, Tryg og DSV kunne konstatere kurstab i september. 

Afkast i % på de modne aktiemarkeder i september, målt i kr.

Kilde: Datastream

Afdelingerne Danmark og Tyskland har gjort det dårligere end deres respektive benchmarks. Afdeling Tyskland har bevaret sin gearing på 0 i løbet af september.

De stigende renter blandt andre faktorer var positivt for valueaktierne, som på regionalt og globalt plan gjorde en del bedre end vækstaktierne. Afdelingerne med ligevægt og value har alle klaret sig markant bedre end deres respektive benchmark.

Afkast i % på globale vækst- og valueselskaber fordelt på virksomhedsstørrelse i september.

Kilde: Datastream

Aktier fra Emerging Markets
Aktierne fra Emerging Markets klarede sig med en stigning på 3 % sig næsten lige så godt som aktierne fra de modne markeder i september.

Latinamerikanske aktier klarede sig bedst. I Brasilien satte centralbanken styringsrenten ned med 0,5 %-point. Pensionsreformen synes at være tæt på sin endelige form og byder på besparelser for op mod 200 mia. USD over 10 år. Mexico har fremlagt sit statsbudget for de kommende år. Det er blevet kritiseret for at være for optimistisk i forhold til landets indtægter.

I Fjernøsten var det håbet om en snarlig afslutning af handelskrigen, som var den store inspiration med de bedste markeder i Sydkorea og Taiwan. Det kinesiske PMI steg svagt til 53,1 fra 53,0. Den kinesiske centralbank nedsatte bankernes reservekrav med 0,5 %-point til 13,0 % for de store banker. Nyheden om, at USA overvejer at afnotere kinesiske selskaber fra amerikanske børser, var en negativ impuls for de kinesiske aktier. Indien, som har været et svagt marked i år, steg også pænt i september. Historien her er, at selskabsskatten overraskende blev sat ned fra 30 % til 22 %. Nye virksomheder skal kun betale 15 %. Hermed bliver det mere attraktivt for nye virksomheder at starte aktiviteter.

Afkast i % på de største markeder fra Emerging Markets i september, målt i kr.


Kilde: Datastream

Aktierne fra Rusland red videre på historierne om de store udbytter og nyder samtidig godt af en særdeles attraktiv prisfastsættelse i forhold til de fleste andre aktiemarkeder i verden.
Vore afdelinger på Emerging Markets har alle på nær afdeling Latinamerika klaret sig dårligere end deres respektive benchmark. Afdeling Latinamerika har klaret sig på niveau med sit benchmark.

Udsigter
Med hensyn til forventningerne på de enkelte investeringsområder henvises til de kvartalsskriv, som vi just har publiceret på hjemmesiden.

Det er planen, at USA og Kina skal mødes den 10. og 11. oktober og drøfte handel. Udfaldet af disse møder kan blive meget bestemmende for udviklingen på de finansielle markeder i resten af året. En aftale vil være positivt for aktierne, men få statsrenterne til at stige og vice versa.

Af fondsdirektør Niels Skovvart, Sydinvest

Tilbage