Hvilke afkast kan du forvente i 2018?

Visninger: 8013 Dato: 02. jan. 2018 kl. 15:00

2017 er gået på hæld, og vi kan se tilbage på gode afkast på tværs af næsten alle fonde. Oven på et flot år er det oplagt at kigge på, hvad vi kan forvente i 2018.

Vi har taget en snak med investeringsdirektør Niels Skovvart om forventningerne til 2018.

Hvordan er udsigterne for den globale økonomi i 2018?
”Markederne har i 2017 budt på en gunstig kombination af økonomisk vækst og lav inflation. Indikatorer for forbruger- og erhvervstillid peger på, at det globale synkrone opsving fortsætter i 2018. Den globale vækst ventes i 2018 at være mindst på niveau med væksten i 2017,” forklarer Niels Skovvart.

”Vedtagelsen af en skattereform i USA, som kan stimulere væksten i verdens største økonomi, er til gavn for den globale økonomi og er dermed med til at understøtte dette billede. Væksten på Emerging Markets ventes også i 2018 at være højere end på de modne markeder. Til gengæld er der ikke noget, som tyder på, at den faktiske inflation vil stige markant fra de nuværende niveauer, men en lille stigning vil være en naturlig konsekvens af de bedre vækstudsigter,” fortsætter Niels Skovvart.

Hvor skal man forvente de højeste afkast i 2018?
”Det globale synkrone opsving er stærkt understøttende for aktier – præcis som vi har oplevet i 2017. Aktier fra Emerging Markets har i 2017 oplevet en fornyet interesse for aktivklassen, og aktier herfra har generelt klaret sig bedre end aktier fra de modne markeder. Denne tendens forventes at blive forlænget ind i 2018 under indflydelse af den øgede globale vækst og fortsat høje appetit på risiko,” vurderer Niels Skovvart.

”Væksten i Fjernøsten med Indien og Kina i front er især gunstig for fondene Fjernøsten og Globale EM-aktier. Udsigterne for de modne aktiemarkeder er også gunstige, men forventningerne til afkastet er lavere end på Emerging Markets. Risikoen er til gengæld også lavere, ” fortsætter Niels Skovvart.

Hvad kan man forvente af renteudviklingen i 2018?
”Signalerne fra de ledende centralbanker i verden er forholdsvis klare. Den amerikanske forbundsbank har påbegyndt opstramningen af pengepolitikken, og der er udsigt til yderligere stramninger i 2018. Til gengæld er der ikke udsigt til, at Den Europæiske Centralbank og Bank of Japan vil ændre deres styringsrenter i 2018,” forklarer Niels Skovvart. ”På obligationssiden forventer vi, at de korte renter i Danmark er låst fast en rum tid endnu, hvorimod de lange renter nærmere vil følge det generelle rentebillede. I både USA og Europa kan vi komme til at se et opadgående pres på renterne. Vi forventer små, men positive afkast i fondene Korte Obligationer og Mellemlange Obligationer, som investerer i danske obligationer.”

Hvad med højrenteobligationerne?
”Det er vores forventning, at fondene, som investerer i obligationer udstedt af højrentelande, vil give de højeste afkast blandt obligationsfondene i 2018. HøjrenteLande Lokal Valuta er et godt bud på den fond, der vil klare sig bedst i 2018, men udsigterne for HøjrenteLande og HøjrenteLande Korte Obligationer ser også gunstige ud,” vurderer Niels Skovvart og fortsætter ”HøjrenteLande Korte Obligationer vil også i 2018 være et rigtig godt alternativ til lavt forrentede obligationer fra Europa. Fonden har lav varighed, høj rente og fokus på absolut afkast.”

”Vender vi blikket mod virksomhedsobligationerne, så forventer vi, at de i det kommende år fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi, historisk lave konkursrater og en forventning om en moderat normalisering af pengepolitikken i Europa og USA. Fonde med virksomhedsobligationer (IG og HY) kan dog få det svært i 2018,” uddyber Niels Skovvart. ”Det hænger bl.a. sammen med, at kreditspændet for de europæiske virksomhedsobligationer er faldet markant, og det befinder sig på det laveste niveau siden finanskrisen. Den Europæiske Centralbanks opkøbsprogram har bl.a. været med til at holde hånden under kreditspændene, og hvis opkøbsprogrammet mindskes, er der en risiko for, at kreditspændet bliver udvidet.”

Hvad kan gå galt?
”Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, og der er derfor stor usikkerhed forbundet med forventningerne”, forklarer Niels Skovvart. ”Det overordnede billede kan forstyrres af større end forventede rentestigninger og et fald i investorernes appetit på risiko. Hver region står over for sine udfordringer. På den internationale scene er den største kritiske faktor de geopolitiske spændinger som følge af den militære optrapning i Nordkorea. I Europa kan det italienske parlamentsvalg i foråret 2018 påvirke stemningen i Europa, hvis de EU-kritiske partier får for stor indflydelse. Det samme kan forhandlingerne om Brexit.”

”I Fjernøsten skaber gældsopbygningen og udsigten til lavere vækst en del usikkerhed. I Latinamerika bekymrer korruptionsanklagerne mod præsident Temer, hvilket kan blokere for gennemførelsen af en vigtig pensionsreform i Brasilien, og Mexico er tynget af usikkerhed om udfaldet af Nafta-forhandlingerne og præsidentvalget til næste år. Der er med andre ord mange faktorer, som potentielt kan ryste det overordnede ganske positive billede,” afslutter Niels Skovvart.

Af Michael Jessen, Sydinvest den 2. januar 2017.

Tilbage