Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Visninger: 861 Dato: 28. aug. 2017 kl. 16:40

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest den 7. september 2017 kl. 10.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest den 7. september 2017 kl. 10. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
   
 2. Forslag fremsat af bestyrelsen.

  a) Forenklet afvikling af afdeling ”Virksomhedsobligationer HY 2017 KL”.
  Bestyrelsen fremsætter forslag om, at foreningens afdeling, afdeling ”Virksomhedsobligationer HY 2017 KL”, afvikles efter bestemmelserne i § 115 i lov om investeringsforeninger (forenklet afvikling).

  b) Ændring af foreningens vedtægter.
  Under forudsætning af, at forslaget om forenklet afvikling vedtages, jf. pkt. 1 ovenfor, fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, således at afdelingens navn tilføjes ”(under afvikling)” i afviklingsperioden. Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen.

  c) Bemyndigelse til afnotering af afdeling ” Virksomhedsobligationer HY 2017 KL”.
  Bestyrelsen fremsætter forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at afnotere afdeling ” Virksomhedsobligationer HY 2017 KL” på Nasdaq Copenhagen, såfremt forslaget om forenklet afvikling vedtages.
   
 3. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
   
 4. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskort bliver fremsendt mellem tre og seks dage forud for generalforsamlingen.

Dagsorden og fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort
Du kan bestille adgangskort ved henvendelse til Syd Fund Management A/S.

Aabenraa den 28. august 2017

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

(Selskabsmeddelelse 24/2017)

Tilbage