29. sep. 2021 kl. 12:28
2203 visninger

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest (CVR‐NR. 24260534, FTID 11040) for investorer i afdelingerne International KL, Latinamerika KL og Danmark KL, torsdag, den 14. oktober 2021 kl. 11:00 på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

1. Forslag fremsat af bestyrelsen:

a) Fusion af følgende afdelinger i investeringsforeningen Sydinvest:

  • International KL med Højrentelande Korte obligationer Akk. KL
  • Latinamerika KL med Brik KL
  • Danmark KL med Bæredygtige Aktier KL

 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 16. august 2021 vedtaget en fusionsplan vedrørende fusion af de ovenfor nævnte 3 afdelinger med 3 andre afdelinger i Investeringsforeningen Sydinvest, hvor sidstnævnte er de fortsættende afdelinger.

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Sydinvest Invest har desuden udarbejdet et fusionsinformationsdokument, der supplerer fusionsplanen.

Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen om, at foreningens afdelinger som anført ovenfor fusioneres med de fortsættende afdelinger i foreningen.

Nærmere baggrund for fusionerne fremgår af fusionsplan samt fusionsinformationsdokument, der kan ses på www.sydinvest.dk/nyheder, www.sydinvest.de/news, www.sydinvest.com/news, hvor disse med tilhørende bilag har været fremlagt siden 2. september 2021.

 

2. Bestyrelsen eller dennes repræsentant bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter eller fusionsdokumenter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, som betingelse for godkendelse af det vedtagne.

 

3. Eventuelt.

 

Stemmeret og dagsorden

Enhver investor i afdelingerne har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i de afdelinger i foreningen, som forslagene vedrører. Stemmeret kan kun udøves for de andele i de berørte afdelinger, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk. evt. ved brug af nedenstående tilmeldingsblanket/fuldmagt.

Download tilmeldingsblanket/fuldmagt her

 

Fuldmagt

Ønsker du i stedet for fremmøde at give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand kan dette ske ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk, evt. ved brug af ovenstående tilmeldingsblanket/fuldmagt.

Eventuelle fuldmagter skal være afgivet senest den 7. oktober 2021 kl. 23.59.

Aabenraa den 29. september 2021

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

1,5
Baseret på 4 anmeldelser

Mest læste artikler

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet