28. jan. 2022 kl. 13:41
1724 visninger

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest den 11. februar 2022 kl. 10. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Forslag fremsat af bestyrelsen.
  1. At afdelingen Morningstar Sustainability Leaders Index KL i § 6, stk.1 nr. 23, investerer med det eneste formål at kopiere sit indeks under hensyntagen til handelsomkostninger.

   Nuværende formulering for Morningstar Sustainability Leaders Index KL:

   ”Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, som indgår i indekset Morningstar Global Markets Sustainability Leaders.”
   foreslås tilføjet med:

   ”Afdelingens investeringer sammensættes med eneste formål at kopiere indekset under hensyntagen til handelsomkostninger.”

   Den fulde tekst bliver derefter: 

   ”Afdelingen investerer globalt i aktier i selskaber, som indgår i indekset Morningstar Global Markets Sustainability Leaders. Afdelingens investeringer sammensættes med eneste formål at kopiere indekset under hensyntagen til handelsomkostninger.

   Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag 1 til indkaldelsen

   Alene investorer i den berørte afdeling har stemmeret til forslaget.
    
 3. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
 4. Eventuelt.

 

Stemmeret og dagsorden

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i foreningen. Stemmeret kan kun udøves for de andele i den berørte afdeling, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Der kan stemmes via fuldmagt.

Adgangskort m.v. kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk.

Aabenraa den 28. januar 2022

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen Sydinvest

Linda Sandris Larsen, Formand.

 

Bilag: Sydinvest vedtægter

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

3,7
Baseret på 3 anmeldelser

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet