01. sep. 2021 kl. 13:28
1467 visninger

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest (CVR-nr. 24260534): afdeling ”Europa Ligevægt & Value Akkumulerende KL”, afdeling ”International Akkumulerende KL”, og afdeling ”Latinamerika Akkumulerende KL” onsdag, den 15. september 2021 kl. 10:00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden
 
 1. Forslag fremsat af bestyrelsen:
  • a) Forenklet afvikling af afdeling Europa Ligevægt & Value Akkumulerende KL.
   b) Forenklet afvikling af afdeling International Akkumulerende KL.
   c) Forenklet afvikling af afdeling Latinamerika Akkumulerende KL
   Bestyrelsen fremsætter forslag om, at foreningens afdeling ”Europa Ligevægt & Value Akkumulerende KL”, afdeling ”International Akkumulerende KL”, og afdeling ”Latinamerika Akkumulerende KL” afvikles efter bestemmelserne i § 115 i lov om investeringsforeninger (forenklet afvikling).
 2. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder, herunder Finanstilsynet, som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
3. Eventuelt.
 
Ad 1: Bestyrelsen foreslår, at der igangsættes forenklet afvikling i henhold til § 115 i Lov om investeringsforeninger mv., idet formuen i afdelingerne er faldet til et niveau, hvor det ikke længere er omkostningsmæssigt forsvarligt at videreføre afdelingerne. Hvis forslaget om forenklet afvikling vedtages, tilføjes ”- under afvikling” i afdelingernes navne i afviklingsperioden. Udkast til ændrede vedtægter er vedlagt som bilag 1 og forslag til afviklingsplan vedhæftes som bilag 2 til denne indkaldelse.
 
Stemmeret og dagsorden
Enhver investor i foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har bestilt adgangskort efter forevisning af dokumentation for besiddelse af andele i de afdelinger i foreningen, som forslagene vedrører. Stemmeret kan kun udøves for de andele i de berørte afdelinger, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.
Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk.
 
Fuldmagt
Ønsker du i stedet for fremmøde at give fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand kan dette ske ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk via den i bilag 2 vedlagte fuldmagt.
 
Eventuelle fuldmagter skal være afgivet senest den 8. september 2021 kl. 23.59.
 
Aabenraa den 1. september 2021
 
Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest
 
 
Dokumenter:
 
 
 
 
 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

5
Baseret på 1 anmeldelser

Mest læste artikler

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet