Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023
03. mar. 2023 kl. 14:40
3044 visninger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, onsdag den 29. marts 2023 kl. 15.00.

Generalforsamlingen holdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
   
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
   
 3. Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer.
  Forslag fremsat af bestyrelsen:
  1. At andelsklassen Verden Ligevægt & Value Etik A DKK i afdeling Verden Ligevægt & Value KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
  2. At andelsklassen Virksomhedsobligationer IG Etik A DKK i afdeling Virksomhedsobligationer IG Etik KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
  3. At andelsklassen Virksomhedsobligationer HY Etik A DKK i afdeling Virksomhedsobligationer HY Etik KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
  4. At andelsklassen Danish Bonds B DKK d i afdeling Mellemlange Obligationer KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
  5. At andelsklassen Emerging Market Bonds B EUR dh i afdeling HøjrenteLande KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
  6. At andelsklassen Emerging Market Bonds B EUR Acc i afdeling HøjrenteLande Akkumulerende KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
  7. At andelsklassen Emerging Market Local Currency Bonds B EUR d i afdeling HøjrenteLande Lokal Valuta KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
  8. At andelsklassen Emerging Market Local Currency Bonds B EUR Acc i afdeling HøjrenteLande Lokal Valuta Akkumulerende KL afvikles efter LIF § 109, og samtlige andele indløses i forbindelse med afviklingen. Indløsningen forventes at ske til lukkekurs indre værdi pr. bevis den 3. april 2023 som indberettes til VP -Securities, som forestår udbetalingen til investorerne.
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  -Beskrivelse af opstillede kandidater findes i denne PDF
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden

Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Stemmeret kan kun udøves for andele i de berørte andelsklasser i punkt 3, 1)-8), som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger.

Dagsorden og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor og hjemmeside til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamling/afgivelse af fuldmagt

Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 22. marts 2023 via investorportalen på sydinvest.dk eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på si@sydinvest.dk. Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre på www.sydinvest.dk/gf ved anvendelse af NemID/MitID eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74373300 eller mail si@sydinvest.dk. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er den 22. marts 2023 kl. 23:59.

Her kan du tilmelde dig

 

Aabenraa den 3. marts 2023

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Sydinvest

Linda Sandris Larsen
formand

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

1,8
Baseret på 6 anmeldelser