07. mar. 2019 kl. 12:45
2851 visninger

Indkaldelse til
ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen Sydinvest afholder ordinær generalforsamling den 4. april 2019 kl. 15.00.

Investeringsforeningen Sydinvest
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sydinvest, torsdag den 4. april 2019 kl. 15.00. Generalforsamlingen afholdes i Sønderjyllandshallen, H.P. Hanssens Gade 7, 6200 Aabenraa.

Afgivelse af fuldmagt
Hvis du ikke ønsker eller er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har du mulighed for at afgive fuldmagt til bestyrelsen eller give en anden fuldmagt til at repræsentere dig på generalforsamlingen. Det kan du gøre på www.sydinvest.dk/gf ved anvendelse af NemID. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt er torsdag den 28. marts 2019 kl. 23:59.
 

Dagsorden

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, forslag til anvendelse af årets resultat, eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 19, stk. 6.
 3. Forslag fremsat af bestyrelsen eller investorer.

  Forslag fremsat af bestyrelsen:
  A. Fusion af afdeling Scandi KL ind i afdeling Danmark KL.                                                        
  Afdeling SCANDI KL fusioneres ind i afdeling Danmark KL andelsklasse A DKK som angivet i de offentliggjorte fusionsdokumenter. Afdeling SCANDI KL ophører efter fusionen og slettes af vedtægterne. Som konsekvens tilrettes numrene i § 6 således at numrene 18 til 39 ændres med minus 1 til 17 til 38.

  B. Ændring af udlodningen efter § 26 stk.3.
  I vedtægternes § 26, stk. 3, som vedrører udlodning ud over minimumsudlodning, foreslås der tilføjet ”dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue”, således at sidste sætning ændres til ”Dog foretages der i de år, hvor der ikke er opnået udlodningspligtige kursgevinster, en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger dog maksimalt svarende til 2 pct. af den nominelle formue”.

  C. Forenklet afvikling af afdeling Virksomhedsobligationer HY 2019 KL.
  Bestyrelsen fremsætter forslag om, at afdeling Virksomhedsobligationer HY 2019 KL, afvikles efter bestemmelserne i § 115 i lov om investeringsforeninger (forenklet afvikling).

  D. Ændring af foreningens vedtægter.
  Under forudsætning af, at forslaget om forenklet afvikling vedtages, jf. pkt. C ovenfor, fremsætter bestyrelsen forslag om ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, således at afdelingens navn tilføjes ”(under afvikling)” i afviklingsperioden.

  E. Bemyndigelse til afnotering af afdeling Virksomhedsobligationer HY 2019 KL.
  Bestyrelsen fremsætter forslag om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at afnotere afdeling Virksomhedsobligationer HY 2019 KL på Nasdaq Copenhagen, såfremt forslaget om forenklet afvikling vedtages.
   
 4. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  Beskrivelse af opstillede kandidater
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen elektronisk eller ved henvendelse til Syd Fund Management A/S. Adgangskort bliver fremsendt elektronisk og skal printes og medbringes til forevisning til generalforsamlingen. Ved tilmelding via Syd Fund Management A/S udleveres adgangskort ved indgangen.

Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Adgangskortene scannes på generalforsamlingsdagen, og der udleveres stemmesedler i henhold til investors stemmeberettigede formuestørrelse jfr. aktiebogen.   

Dagsorden, fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer og årsrapport med tilhørende revisionspåtegning vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestilling af adgangskort
Du kan bestille adgangskort ved henvendelse til Syd Fund Management A/S eller på vores hjemmeside www.sydinvest.dk/gf

 

Tilmelding eller afgiv fuldmalgt til årets generalforsamling
Ønsker du at tilmelde dig generalforsamlingen og eller afgive fuldmagt enten til bestyrelsen eller tredjemand, kan du enten kontakte Sydinvest på telefon 74373300 eller sende en mail til si@sydinvest.dk . Du kan også printe og indsende fuldmagten som du kan hente her. Du bedes returnere fuldmagten i udfyldt og underskreven stand. Formularen skal sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte.

Afgiv fuldmagt eller tilmeld dig generalforsamling med NemID
Du kan nu nemt og bekvemt tilmelde dig elektronisk.
Når du benytter du elektronisk tilmelding via linket, får du øjeblikkelig bekræftelse på tilmeldingen.

Investorportalen (åbner i et nyt vindue)

Bemærk, at fuldmagt tidligst kan afgives 3 uger før generalforsamlingen.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte Sydinvest på telefon 74373300 eller sende en mail til si@sydinvest.dk.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

5
Baseret på 1 anmeldelser

Mest læste artikler

30. nov. 2020 kl. 09:45

Se dine forventede udbytter for 2020

Se dine forventede udbytter for 2020
04. dec. 2020 kl. 10:45

Video: Fremtiden for fjernøstlige aktier

Video: Fremtiden for fjernøstlige aktier
10. dec. 2020 kl. 09:56

Video: Sådan investerer vi ansvarligt

Video: Sådan investerer vi ansvarligt
15. jan. 2021 kl. 10:00

Opdatering af forventede udbytter for 2020

Opdatering af forventede udbytter for 2020
04. dec. 2020 kl. 09:30

Vaccine øger risikovilligheden i november

Vaccine øger risikovilligheden i november
14. dec. 2020 kl. 10:24

Ny fond udbetaler udbytte

Ny fond udbetaler udbytte

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet