Investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S

Visninger: 1472 Dato: 21. jan. 2016 kl. 09:30

Bekendtgørelse om valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S.

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 98 har investorer i foreninger m.v., der er administreret hos Sydinvest Administration A/S mulighed for at vælge ét medlem af bestyrelsen i Sydinvest Administration A/S. Valget af investorrepræsentant sker i henhold til Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S. Valgregulativet kan findes i forbindelse med denne bekendtgørelse af valget eller på hjemmesiden www.sydinvest-administration.dk. Krav til kandidaternes valgbarhed, oplysningskrav i forbindelse med opstilling af kandidatur m.v. fremgår af valgregulativet.

Der opfordres hermed til at indsende eventuelle forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant til Sydinvest Administration A/S. Krav til kandidater m.v. fremgår af valgregulativet. Kandidatforslag kan indsendes på mail-adressen si@sydinvest.dk eller pr. brev til Sydinvest Administration A/S, Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Forslag til kandidater til posten som investorrepræsentant kan indsendes fra den 21. januar 2016 og skal være modtaget hos Sydinvest Administration A/S senest den 16. februar 2016 kl. 16.00.

Valget afvikles elektronisk i henhold til valgregulativet i valghandlingsperioden, der løber fra den 29. februar 2016 kl. 00.00 til den 6. marts 2016 kl. 23.59. Stemmeafgivelse sker i henhold til valgregulativet og kan alene ske i denne periode. Nærmere information om hvordan stemmer afgives offentliggøres forud for valghandlingsperioden på www.sydinvest-administration.dk

Stemmeret ved valg af investorrepræsentanten tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i UCITS og kapitalforeninger administreret af Sydinvest Administration A/S den 19. februar 2016 kl. 00.00 (”Skæringsdatoen”).

Bilag: Valgregulativ for valg af investorrepræsentant i Sydinvest Administration A/S

 

 

Tilbage