23. maj. 2022 kl. 13:39
43 visninger

Jeudans bundlinje understøttet af stigende renter

Ejendomsselskabet Jeudan fastholder de opjusterede forventninger efter regnskabet for første kvartal, hvor de stigende renter har givet et solidt løft til bundlinjen.

Det viser regnskabet for første kvartal efter opjusteringen i starten af maj.

Omsætningen er i årets tre første måneder løftet til 470 mio. kr. fra 399 mio. kr., mens driftsindtjeningen (EBIT) er øget til 219 mio. kr. fra 196 mio. kr.

Et fortsat stigende renteniveau i første kvartal 2022 medfører en positiv kursregulering af de finansielle gældsforpligtelser på 1162 mio. kr. mod 501 mio. kr. for samme periode sidste år.

Indtjeningen efter skat er fordoblet til 1056 mio. kr. 526 mio. kr.

- Med et positivt første kvartal fastholdes vores opdaterede forventninger til 2022, meddeler koncernchef Per W. Hallgren i regnskabet, og haner tilfreds med resultatet.

Der er fortsat stor efterspørgsel efter kontorejendomme i København som følge af segmentets relativt høje og stabile udlejningsprocenter, skriver Jeudan, der påpeger, at lejeindtægterne i al væsentlighed reguleres med udviklingen i nettoprisindekset.

Jeudan fastholder sine regnskabsforventninger til 2022 om et resultat før renter (EBIT) på 975 til 1025 mio. kr., et resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) på 820 til 870 mio. kr. og en omsætning i niveauet 1,9 mio. kr.

Opjusteringen i starten af maj kom efter købet af en række centralt beliggende ejendomme i København K - Galleri K - med en egenkapital og rentebærende gæld på cirka 2 mia. kr.

Tabel over Jeudans regnskab for første kvartal af 2022:

#

Mio. kr.          Q1 2022 Q1 2021 FY 2021

-----------------------------------------

Omsætning             470   399,3  1813,6

Bruttoresultat        261   232,6  1037,2

EBIT                  219   196,1   876,4

EBVAT                 186   169,7   768,0

Resultat før skat    1356   674,8  3016,3

Nettoresultat        1056   525,7  2351,8

-----------------------------------------

#Jeudans forventninger til 2022:

#

Mio. kr.  Ved Q1 2022 Før Q1 2022

---------------------------------

Omsætning        1900        1900

EBIT         975-1025    975-1025

EBVAT         820-870     820-870

---------------------------------

#

.\\˙ MarketWire

Jakob Due Jakobsen +45 33 30 80 60 Marketwire, E-mail:finans@marketwire.dk, www.marketwire.dk

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet