06. okt. 2020 kl. 08:00
3911 visninger

Kan de stigende globale aktiekurser fortsætte?

Globale aktier steg som helhed i 3. kvartal. Men om opsvinget kan bide sig fast, afhænger af de fortsatte hjælpepakker og en evt. opblussen af COVID-19. Læs kvartalsforventningen for globale aktier her.

Globale aktier steg som helhed 3,43 % i 3. kvartal og fortsatte dermed den positive tendens fra 2. kvartal. Stigningerne kom på baggrund af en kraftig forbedring i en lang række vigtige nøgletal, som samlet set tegner et billede af en økonomi, der stille og roligt er på vej tilbage på vækstsporet. Samtidig har vi set udmeldinger fra diverse centralbanker, som indikerer en yderst lempelig pengepolitik, så langt øjet rækker. Eksempelvis så vi den amerikanske centralbank melde ud, at man ikke engang tænker på at tænke på at hæve renten, ligesom centralbanken også kommunikerede, at barren for, hvornår man vil begynde at stramme, er blevet hævet et stykke. Endelig kunne vi på enkeltaktieniveau bevidne en regnskabssæson, som var ganske hæderlig, og som peger på optimisme på ledelsesgangene, når der kigges ind i 2021. 

Markedet i detaljer
Går vi et spadestik dybere, er billedet i selve aktiemarkedet dog mere broget. Markedet ledes stadigvæk af en håndfuld gigantiske it-relaterede aktier i USA, heriblandt Apple, Microsoft og Amazon. Disse har decideret haft gavn af nedlukningen af samfundet, da deres produkter har oplevet stigende efterspørgsel, og flere af dem har kunnet tage markedsandele under nedlukningen. Omvendt har de mere cyklisk betonede valueaktier med eksempelvis et fysisk butiksnetværk haft det meget svært, og det ses fortsat i afkastet. Derfor har vores ligevægts- og valueafdelinger det fortsat svært, hvilket især gælder Sydinvest USA Ligevægt & Value, hvor problemet med de gigantiske it-aktier er særligt udtalt. Alligevel ser vi et stærkt potentiale for vores porteføljer herfra. Valueaktier har aldrig været billigere relativt i forhold til vækstaktier, og givet deres mere cykliske natur er de samtidig mere gearet mod en realøkonomisk optur.

Det samme kan siges om små aktier, som vi, qua vores ligevægtning, har stor eksponering mod. Vi har over det seneste år set, at valueaktiernes indtjening er dykket væsentligt mere end vækstaktiernes, netop pga. deres mere cykliske natur.  Med den nuværende forbedring i nøgletallene har vi dog set, at spændet mellem value- og vækstaktiernes indtjening har stabiliseret sig og endda begyndt at indsnævre sig en smule. Med andre ord ser vi p.t., at indtjeningen forbedres i større grad for valueaktier end for vækstaktier. Dette falder samtidig sammen med forbedringer i ledende nøgletal, og såfremt det kan fortsætte, tror vi på et opsving for valueaktier. 

Kan opsvinget bide sig fast?
Om opsvinget kan bide sig fast er meget afhængigt af, om de fiskale hjælpepakker forlænges, og hvordan COVID-19 udvikler sig over vinteren. Den største risiko på den fiskale front er det kommende præsidentvalg i USA, som gør en forlængelse af hjælpepakkerne svær. Hvis en forlængelse ikke kommer på plads i løbet af den kommende måned, vil det kunne sætte en kæp i hjulet for valueaktierne, hvilket er en væsentlig risiko på den korte bane. Angående COVID-19 er en stor opblusning og en eventuel ny nedlukning af samfundet en væsentlig risiko for vores valuestrategi, da det igen vil være vand på de store it-aktiers mølle. En tredje risiko er selve præsidentvalget, som indtil videre understreger den politiske polarisering i USA. Usikkerheden omkring udfaldet vil med stor sandsynlighed skabe større udsving i aktiemarkederne frem mod valget. Med en bedring i ledende nøgletal, udsigt til mere fiskal hjælp samt ringe alternativer vil enhver korrektion dog formentlig være en købsmulighed.

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2,9
Baseret på 16 anmeldelser

Måske vil dette også interessere dig