Kinesiske aktier er meget mere end handelskrigen

Visninger: 2624 Dato: 16. maj. 2019 kl. 09:25

Handelskrigen står højt på dagsordenen. Udfaldet af konflikten mellem USA og Kina er vigtigt, men mulighederne i kinesiske aktier handler om mere end det.

Kina er en væksthistorie uden fortilfælde, og de kinesiske aktier vokser hastigt i betydning. På den lange bane ser vi i Sydinvest Fjernøsten store muligheder blandt kinesiske selskaber knyttet til det stigende privatforbrug.

En væksthistorie uden fortilfælde
Kina er blevet en økonomisk stormagt i en fart, der er hidtil uset i historien. Kina kan nu matche USA, og Kina vil de næste år have vækstrater, der er over dobbelt så høje som USA. Kina sprinter også frem inden for innovation. Faktisk investerer Kina mere i forskning og udvikling, end USA gør målt i % af BNP. Kinas magt vokser dag for dag på den internationale scene, hvor Kina udruller et enormt handels- og infrastrukturprojekt ved navn ”one-belt-one-road”, der vil forbinde 65 % af verdens befolkning.

Som global virksomhed kan man ikke komme uden om de kinesiske forbrugere.  De kinesiske forbrugere står allerede for over halvdelen af verdens transaktioner inden for e-handel. Kina er målt på mange parametre størst. Vender man sig mod aktiemarkedet, så har væksten også været tydelig her. Hvor der for 10 år siden på børserne i Shanghai og Shenzhen var ca. 1.500 noterede selskaber, er der i dag flere end 3.500 selskaber.

Det kinesiske aktiemarked vokser i betydning
På trods af at de lokale kinesiske aktier udgør en meget begrænset del af en typisk global aktiefond, er der faktisk tale om verdens næststørste aktiemarked målt på markedsværdi. I de senere år er markedet blevet åbnet op for udenlandske investorer, og de lokale kinesiske aktier vil løbende få en større vægt i de vigtige investeringsindeks, som kapitalforvalterne typisk måler sig op imod. For eksempel stiger andelen af lokale kinesiske aktier i MSCI Emerging Markets indeks fra ca. 0,7 % ved årets start til at udgøre ca. 3,3 % ved årets udgang. Dette vil betyde, at udenlandske investorer i år vil investere 400-600 mia. kr. yderligere i de lokale kinesiske aktier. På den lange bane vil de lokale kinesiske aktier udgøre mere end 16 % af indekset, så det er helt centralt at være på forkant med udviklingen.

Et atypisk aktiemarked
Der er store muligheder på de kinesiske børser i Shanghai og Shenzhen, men det kræver en erfaren investor for at begå sig på markederne. Markederne tilbyder store muligheder, men de er ret atypiske.

For det første skal man vide, at markedet er domineret af private investorer. De private investorer udgør mere end 80 % af omsætningen på børserne. Private investorer er typisk kortsigtede og følger med strømmen. Kurserne kan svinge voldsomt, og det er helt almindeligt at se overreaktioner på mindre nyheder. Måske af samme grund ser vi en betydelig statslig indblanding i aktiemarkederne bl.a. i form af handelsrestriktioner og kurspåvirkning via store offentlige fonde. Man skal også være opmærksom på, at børserne har mange statsejede virksomheder, som kan påvirkes af statslig regulering. Når der samtidig er mange selskaber med tvivlsom ledelseskvalitet er det helt afgørende, at man som investor fokuserer på kvalitetsselskaber. Netop derfor er vores fokus på kvalitet i aktieudvælgelsen særlig vigtigt, når det drejer sig om kinesiske aktier.

Når man som investor er påpasselig, giver det lokale aktiemarked i Kina store muligheder for afkast. Da aktierne svinger så forskelligt og ofte bliver fejlagtigt prisfastsatte, opstår der hele tiden gode investeringsmuligheder for den disciplinerede investor. Når man dertil lægger, at aktierne løbende vil få medvind i takt med, at udlændinge i stigende grad fokuserer på Kina, så ser vi gode investeringsmuligheder på den lange bane.

Hvad betyder handelskrigen?
Mens Kinas betydning vil vokse mange år endnu, er det naturligvis handelskrigen, der har investorernes største bevågenhed på den korte bane. Vi vurderer, at Kinas BNP-vækst i år vil blive 6,3 %, hvis der hurtigt kommer en god løsning på handelskrigen, mens en voldsom eskalering vil barbere over en 1 %-point af væksten over 12 måneder. Kina har klart mere at tabe end USA, hvis USA sætter importafgiften op til 25 % på alle varer. USA importerer langt mere fra Kina, end Kina omvendt importerer fra USA. Kina kan ikke gengælde i samme grad.

Men en eskalerende handelskrig rammer også USA. Den amerikanske forbruger vil opleve prisstigninger, som rammer købekraften. Fx kan en iPhone blive ca. 1.000 kr. dyrere. Vi forventer, at Trump meget gerne vil have en sejr i hus i sin første valgperiode, og en god handelsaftale med Kina vil være en stor fjer i hatten.

Sydinvest Fjernøsten går efter indenlandsk forbrug i Kina
Kinas modsvar til en eskalerende handelskrig vil være at stimulere økonomien på flere måder. Hvis forhandlingerne bryder sammen, forventer vi, at bankernes reservekrav reduceres, og at renten sænkes. Kina vil støtte privatforbruget via skattelettelser og andre tiltag. Kina vil støtte sine eksportvirksomheder, de store infrastrukturprogrammer bliver fremrykket, og planerne om øget regulering af ejendomsmarkedet skrottes. Mens en eskalerende handelskrig unægtelig vil ramme aktierne med eksportvirksomhederne i front, så er der områder, som vil nyde godt af de kinesiske stimulanser.

I Sydinvest Fjernøsten har vi primært fokus på selskaber inden for privatforbrug i Kina. Et selskab som Alibaba (e-handelsplatform) er en langsigtet investering i det støt stigende kinesiske privatforbrug. Alibabas forretningsmodel trues ikke af en handelskrig. Vi har således en stribe investeringer inden for forbrugstemaet, men også aktier knyttet til uddannelse, infrastruktur, sundhed og boligbyggeri. Områder der kan nyde godt af økonomiske stimulanser.

Sydinvest Fjernøsten er aktuelt 4,5 %-point overvægtet i Kina/Hongkong, hvoraf overvægten i de lokale kinesiske aktier udgør 4 %-point i forhold til sammenligningsindekset.

Af seniorporteføljemanager Bjarne Gier, Sydbank

Tilbage