Kvartals-forventninger Sydinvest HøjrenteLande

Visninger: 1172 Dato: 10. apr. 2018 kl. 12:20

Efter årets første kvartal står det klart, at højere amerikanske renter har givet modvind til EM-obligationer, men at landene gennem høj vækst har kunnet modstå presset.

På mange måder er der ikke ændret voldsomt i vores forventninger til året. Den store forskel er, at vi allerede har fået kraftige stigninger i de lange amerikanske renter. Der er ved at være indregnet en del renteforhøjelser fra den amerikanske forbundsbanks side, så derfra er risikoen for højere renter begrænset. Til gengæld er nedtrapning af forbundsbankens beholdning af statsobligationer i kombinationen med øget behov for udstedelse pga. skattereformen i USA en risiko, som kan give højere amerikanske renter.

Vi forventer dog ikke store stigninger i de amerikanske renter fra det nuværende niveau, hvilket er positivt for EM-obligationer. Selvfølgelig er lavere renter bedre helt isoleret set. Men det, der kan drive renterne ned, kunne være: lavere amerikansk vækst, udsalg på aktiemarkederne eller stort fald i olieprisen. Ingen af delene er specielt positive for EM. Derimod kan lidt højere amerikanske renter som følge af solid vækst i USA være forholdsvis neutralt til svagt positivt, fordi renterne stiger på baggrund af en vækst. I den forbindelse er frygt for højere inflation i USA og deraf følgende højere renter negativt.

For selve EM-økonomierne er der ikke noget væsentligt nyt, hvilket er positivt. Væksten er stadig forholdsvis høj og inflationen stadig lav. Investeringerne strømmer stadig til landene på trods af de stigende amerikanske renter. Råvarepriserne er også på et solidt niveau, som støtter eksportørerne, men ikke giver inflation. Det betyder også, at investeringer til EM-aktivklassen, både obligationer og aktier, har holdt sig på et højt niveau på trods af de til tider skiftende markedsforhold i 1. kvartal.

Politik er måske den største trussel. Der er en ikke ubetydelig risiko for handelskrig som følge af Trumps udmeldinger og Kinas modsvar. Derudover er der flere vigtige valg i år, og umiddelbart er det præsident- og parlamentsvalget i Mexico i starten af juli, som udgør den største risiko. Præsidentvalget i Venezuela til maj giver i stedet et lille håb om et regimeskifte, med tryk på lille. Til oktober er der præsidentvalg i Brasilien, men her er alt åbent endnu. Men overordnet er det risikoen fra Trumps påfund, som vejer tungest, fordi risikoen er global og kan ramme alle aktivtyper.

Af Senioranalytiker Thomas Brund, for Sydinvest den 10. april 2018.

Tilbage