Kvartalsforventninger danske obligationer

Visninger: 2407 Dato: 30. jan. 2020 kl. 11:30

Der er skabt fornyet interesse for konverterbare obligationer med højere kuponrenter. Læs med her og få et indblik i forventningerne til årets første kvartal.

Spændet mellem de underliggende 10-årige renter i USA og Europa forsatte med at indsnævres i sidste kvartal af 2019. Baggrunden herfor skal blandt andet ses i lyset af, at den økonomiske vækst i USA er på vej ned i et lavere gear, mens europæisk økonomi ser ud til at have lagt det værste bag sig. Sidste år var præget af handelskrigen mellem USA og Kina, hvilket også ramte den europæiske vækst og i særdeleshed tysk industri. Mens USA og Kina arbejder på at lægge handelsstriden bag sig, kan 2020 gå hen og blive året, hvor pengepolitikken får sig et ansigtsløft. Mens den amerikanske centralbank, Fed, allerede er i gang med en større strategisk gennemgang af pengepolitikken, har Den Europæiske Centralbank, ECB, varslet en gennemgang sidst på året. Omdrejningspunktet er, at med rekordlave renter er det pengepolitiske arsenal begrænset i USA og næsten udtømt i Europa.

I Danmark ser det ud til, at konverteringsaktiviteten tager en puster oven på to rekordstore terminer. Renterne er ellers kommet ned, så den 30-årige 1-procents obligation igen er lige under kurs 100, men de foreløbige indfrielser til april-terminen er relativt lave sammenholdt med de to seneste terminer. Der er dermed skabt fornyet interesse for konverterbare obligationer med højere kuponrenter. Vi er dog en smule skeptiske, da der stadig er store lån i mange af serierne, og da vi også står foran et serieskift til sommer, kan konverteringsaktiviteten hurtigt accelerere. De udenlandske investorer er stadig købere af de åbne konverterbare realkreditobligationer, og dermed er den vedholdende efterspørgsel fra 2019 fortsat her ind i starten af 2020. Vi holder skarpt øje med markedet for de konverterbare realkreditobligationer, da det er her det højeste afkast er, men samtidig også de største faremomenter. Stigende varighed, grundet stigende renter og en stejlere rentekurve i USA, er nok de to største faresignaler. I den korte del af rentekurven er der nu indregnet en lille selvstændig renteforhøjelse fra Nationalbanken, da kronen siden oktober har ligget på den svage side ift. euroen. Vi forventer, at der er plads til mere intervention, før en selvstændig renteforhøjelse kommer på tale, men uanset hvad bliver det spændende at følge styringsrenterne frem mod årsskiftet – ikke mindst set i lyset af den større strategiske gennemgang af pengepolitikken i ECB.

 

Tilbage