Kvartalsforventninger Emerging Marked Aktier

Visninger: 3087 Dato: 09. jul. 2019 kl. 12:30

Aftalen mellem Kina og USA om at genoptage de handelspolitiske forhandlinger har endnu en gang henvist investorerne til en venteposition.

Afkastudviklingen i 2. kvartal
Afkastet for 2. kvartal 2019 blev på -1,2 %, mens sammenligningsindekset MSCI Emerging Markets gav et afkast på -0,7 %.

En optrapning i handelskonflikten mellem USA og Kina var hovedårsagen til det svage kvartal. Olieprisen (Brent) steg i april, men faldt igen i maj og endte med et samlet fald i prisen på godt 4 % i forhold til forrige kvartal. Den amerikanske centralbank Fed kom med væsentlig blødere toner og åbnede op for en nedsættelse af renten.

Brasilien var et af kvartalets højdespringere (+ 5,85 %), efter at reformarbejdet efterhånden ser ud til at være tilbage på sporet. Mexico endte stort set fladt på trods af en hård maj måned præget af usikkerhed.

Vi har gennem kvartalet fortsat løftet vores eksponering mod Kina, herunder Hongkong. De kinesiske aktier er billige i vores optik efter den optrappede handelskonflikt med USA. Den kinesiske økonomi er på vej ned i gear, og vi forventer derfor, at Kina vil gennemføre flere tiltag for at støtte økonomien. Fondens investeringer i Kina er primært rettet mod indenlandsk forbrug. Mens eksportvirksomhederne er risikable i lyset af handelskrigen, ser vi derimod muligheder i forbrugsrelaterede aktier, fordi Kinas økonomiske stimuli især kan være målrettet forbruget.

Fonden er aktuelt særlig opmærksom på den forhøjede risiko på markedet pga. handelskrigen og den sene placering i makrocyklen. I lyset af den forhøjede risiko på markedet afspejlet i de stigende guldpriser har vi også købt guldmineselskabet Zijin Mining. Faldende amerikanske renter gør samtidig guld mere attraktivt som investeringsobjekt.

Forventninger til markedet
Aftalen mellem Kina og USA om at genoptage de handelspolitiske forhandlinger har endnu en gang henvist investorerne til en venteposition. Det er positivt, at parterne har rakt armen frem og forsøger at imødekomme hinanden igen. Kina har givet udtryk for, at landet er villigt til at indgå en aftale og derfor er nødt til at ændre reglerne markant på flere strukturelle områder. Ikke desto mindre er der fortsat lang vej for de to parter, og de fjernøstlige aktiemarkeder forventes at være præget af nyhedsstrømmen fra forhandlingerne, som det også har været tilfældet det senest års tid.

I Indien forventes det, at Modi vil forsøge at øge væksten gennem investeringer i infrastruktur og tilskynde til øgede private investeringer samt landbrugs- og arbejdsmarkedsreformer. Modis sikre sejr øger mulighederne for, at vigtige reformer bliver stemt igennem i Indien.

Vi forventer, at aktiemarkedet i Latinamerika i 3. kvartal i høj grad vil afspejle det politiske klima i regionen. Desuden vil aktiemarkederne i regionen være følsomme over for negative tendenser i den globale økonomi samt geopolitisk uro.

Handelsaftalen USMCA mellem USA, Mexico og Canada mangler fortsat endelig godkendelse. Fundamentet for handelsaftalen ser skrøbeligt ud, da Trump har vist, at han på trods af en indgået handelsaftale hurtigt kan ændre dagsordenen. Indtil nu ser det ud til, at forholdet mellem de to lande igen er intakt.

I Brasilien forventes det, at en pensionsreform vil blive stemt igennem i Underhuset i juli og Senatet i løbet af 2. halvdel af 2019. Samlet set ser det ud til, at Brasilien rent politisk kan være på vej tilbage på sporet, hvilket historisk set er godt for det brasilianske aktiemarked.

Regionen vil fortsat være præget af et tovtrækkeri mellem mere lempelige centralbanker på den ene side og svagere vækstudsigter på den anden side. Hvad der vejer tungest ser ind til nu ud til at være centralbankernes ageren. Størst fokus vil dog unægtelig være rettet mod forhandlingerne mellem Trump og Xi. En aftale mellem de to parter vil kunne løfte regionens aktier.

 

Tilbage