Kvartalsforventninger for danske obligationer

Visninger: 835 Dato: 17. jan. 2019 kl. 11:45

I Danmark forventer vi stadig, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten.

Selvom amerikansk økonomi fortsat viser fremgang i form af et stærkt arbejdsmar-ked, forventes en opbremsning i økonomien i løbet af i år. Den amerikanske centralbank, Fed, har hævet renten otte gange siden slutningen af 2015 og er begyndt at nedbringe bankens beholdning af amerikanske stats- og realkreditobligationer, som blev opkøbt i kølvandet på finanskrisen for at støtte markederne med likviditet. Samtidig ser det ud til, at inflationen foreløbig har toppet. Det har skabt forventninger om, at Fed snart vil indstille renteforhøjelserne og i højere grad vurdere de økonomiske nøgletal fra rentemøde til rentemøde. Vi forventer, at udviklingen på arbejdsmarkedet er med til at holde hånden under renterne i nogen tid.

I Europa har vi set svagere økonomiske nøgletal, og selvom handelskonflikten er sat på standby indtil udgangen af marts, forventes det i udgangspunktet, at eurozonens økonomi vil bremse lidt yderligere op de kommende år. Den Europæiske Centralbank, ECB, er stoppet med at opkøbe obligationer for nye penge, men centralbanken har ikke travlt med at hæve styringsrenten, idet inflationspresset er aftaget, og usikkerheden om vækstudsigterne er taget til. I det kommende kvartal ser vi større sandsynlighed, at for renterne holdes nede.

I Danmark har der omkring årsskiftet været en del uro omkring kronen. Kronen er løbende blevet svækket gennem 2018, og svækkelsen tog til ved årsskiftet. Der har været mange gisninger om årsagen, men et løbende frasalg af danske aktier fra udenlandske investorer samt et afdækningsbehov fra indenlandske pensionskasser ser ud til at være årsagen. Nationalbanken har da også taget svækkelsen roligt og kun interveneret en smule. Om end kronen stadig er på et svagt niveau mod euro, er der faldet ro på markedet, og de stigende korte renter, vi så omkring årsskiftet, er næsten reverseret igen. Vi forventer stadig, at Danmarks Nationalbank vil afvente Den Europæiske Centralbank, før en renteændring. De lange renter i Danmark vil mere følge det generelle verdensbillede for renterne drevet af vækstudsigter og inflation

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius, for Sydinvest den 17. januar 2019.

Tilbage