Kvartalsforventninger for danske obligationer

Visninger: 1394 Dato: 12. okt. 2018 kl. 09:40

I Danmark forventer vi, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten.

I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, et stærkt arbejdsmarked og ufinansierede skattelettelser sammen med flere renteforhøjelser kan føre til et fornyet opadgående pres på de amerikanske obligationsrenter og en styrket dollar. Den amerikanske forbundsbank, Fed, har hævet styringsrenten tre gange i år, og næste renteforhøjelse ventes til december. Sideløbende med renteforhøjelserne trækkes nogle af de mange ekstra penge, som Fed har tilført gennem sine obligationsopkøb, ud af det finansielle system. Siden midten af august er renterne på de amerikanske statsobligationer steget relativt meget. I starten af oktober nåede renten på den 10-årige statsobligation det højeste niveau siden 2011, da flere Fed-direktører kraftigt antydede, at de amerikanske renteforhøjelser ikke nødvendigvis er overstået i nær fremtid.

I Europa har Italiens udkast til næste års finanslov på ny sendt rystelser gennem de finansielle markeder. Selvom budgetunderskuddet holder sig inden for EU’s krav om, at det højest må udgøre 3 % af Italiens BNP, er der en overhængende risiko for, at kreditvurderingsbureauerne sænker Italiens i forvejen lave kreditværdigværdighed. Det vil føre til endnu højere italienske obligationsrenter og forværre problemerne for både Italien og EU. ECB’s opkøbsprogram er fra starten af oktober blevet halveret og udløber ved udgangen af året, men en renteforhøjelse kommer ikke på tale før i slutningen af 2019. I den kommende tid ser vi større sandsynlighed for, at presset på euroen opretholdes, samtidig med at renterne holdes nede.

I Danmark forventer vi, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten. Det store overskud på betalingsbalancen og fortsatte attraktive muligheder på det danske obligationsmarked for nu både euro-, dollar- og yen-investorer gør, at der er et strukturelt inflow i Danmark, hvilket vil holde kronen stærk og dermed udskyde en rentestigning til efter ECB. Der er altså stadig udsigt til ekstremt lave korte renter, i hvert fald et års tid endnu. De lange renter i Danmark vil mere følge det generelle verdensbillede for renterne, drevet af vækstudsigter og inflation.

Af seniorporteføljemanager Nikolaj Fabricius, for Sydinvest den 12. oktober 2018.

Tilbage