Kvartalsforventninger for Virksomhedsobligationer

Visninger: 20 Dato: 17. jul. 2017 kl. 11:55

Virksomhedsobligationer har haft et stærkt 1. halvår. De underliggende renter har haft svært ved at stige for alvor, og volatiliteten på markederne har i det seneste kvartal været forholdsvis lav, mens kreditspændene er indsnævret yderligere.

Overordnet set forventer vi, at virksomhedsobligationerne i det kommende kvartal fortsat vil nyde godt af den positive udvikling i den globale økonomi, historisk lave konkursrater og en forventning til en moderat normalisering af pengepolitikken i Europa og USA.

I Europa er fokus rettet mod Den Europæiske Centralbanks, ECB, udmelding i forbindelse med normaliseringen af pengepolitikken herunder nedtrapning af det igangværende virksomhedsobligationsopkøbsprogram. Opkøbsprogrammet har været stærkt understøttende for markedet for europæiske virksomhedsobligationer, siden opkøbene blev annonceret sidste år. Vi forventer, at ECB vil træde varsomt i forbindelse med nedtrapningen, men der er en risiko for, at markedet reagerer nervøst med en kreditspændsudvidelse til følge. ECB’s rentemøde i juni viste med al sin tydelighed, hvor lidt der skal til før renterne skyder i vejret. Rentebeslutningen til september forventes at blive fulgt op med, at ECB meddeler en yderligere nedtrapning af obligationsopkøbene fra starten af 2018. 

I USA har den amerikanske forbundsbank (Fed) som ventet hævet renten i juni, hvilket svarer til, at Fed nu har løftet den med et helt procentpoint siden rentebunden i slutningen af 2015. Væksten og inflationen i amerikansk økonomi har i 2. kvartal ikke været helt så høj som ventet, mens tillidsindikatorerne fortsat ligger på et højt niveau. Hvorvidt opbremsningen i økonomien er midlertidig eller holder ved er helt afgørende for, om Fed fortsætter med sine planlagte renteforhøjelser. Umiddelbart ser Fed opbremsningen i amerikansk økonomi som forbigående, og vi forventer endnu en renteforhøjelse i år.  

Globale Investment Grade-virksomhedsobligationer
I det forgangne kvartal er kreditspændet for Investment Grade-virksomhedsobligationer indsnævret yderligere, og det befinder sig på det laveste niveau siden efteråret 2014. Faldene i kreditspændene har været størst i Europa oven på valgene i Frankrig og England. Ydermere er der med EU’s godkendelse faldet en løsning på plads for problembankerne i Italien og Spanien, og dermed er en bankkrise undgået i Sydeuropa.

Europæiske High Yield-virksomhedsobligationer
Kreditspændet for de europæiske High Yield-virksomhedsobligationer lå stabilt i 1. kvartal, men oven på valgene i Frankrig og England er det faldet markant, og det befinder sig på det laveste siden midten af 2014. På den korte bane forventer vi at ECB’s opkøbsprogram er med til at holde hånden under kreditspændende, samtidig med at konkursraten er på et historisk lavt niveau.

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen, den 17. juli 2017.

Tilbage