Kvartalsforventninger Internationale obligationer

Visninger: 1864 Dato: 11. okt. 2018 kl. 15:40

Der har været opadgående pres på de amerikanske renter, men er det overstået nu?

I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, et stærkt arbejdsmarked og ufinansierede skattelettelser sammen med flere renteforhøjelser kan føre til et fornyet opadgående pres på de amerikanske obligationsrenter og en styrket dollar. Den amerikanske forbundsbank, Fed, har hævet styringsrenten tre gange i år, og næste renteforhøjelse ventes til december. Sideløbende med renteforhøjelserne trækkes nogle af de mange ekstra penge, som Fed har tilført gennem sine obligationsopkøb, ud af det finansielle system. Siden midten af august er renterne på de amerikanske statsobligationer steget relativt meget. I starten af oktober nåede renten på den 10-årige statsobligation det højeste niveau siden 2011, da flere Fed-direktører kraftigt antydede, at de amerikanske renteforhøjelser ikke nødvendigvis er overstået i nær fremtid.

I Europa har Italiens udkast til næste års finanslov på ny sendt rystelser gennem de finansielle markeder. Selvom budgetunderskuddet holder sig inden for EU’s krav om, at det højest må udgøre 3 % af Italiens BNP, er der en overhængende risiko for, at kreditvurderingsbureauerne sænker Italiens i forvejen lave kreditværdigværdighed. Det vil føre til endnu højere italienske obligationsrenter og forværre problemerne for både Italien og EU. ECB’s opkøbsprogram er fra starten af oktober blevet halveret og udløber ved udgangen af året, men en renteforhøjelse kommer ikke på tale før i slutningen af 2019. I den kommende tid ser vi større sandsynlighed for, at presset på euroen opretholdes, samtidig med at renterne holdes nede.

I Japan vil økonomien fortsætte den positive udvikling. Ledigheden er rekordlav, og det øger presset på den japanske centralbank for ikke længere at føre en helt så ekspansiv pengepolitik. En normalisering af pengepolitikken har dog fortsat lange udsigter, da inflationen i Japan er langt under inflationsmålet. Men siden rentemødet i juli har Bank of Japan, der siden 2016 har fastholdt den 10-årige rente omkring nul ved hjælp af obligationsopkøb, tilladt en udvidelse af udsvingsbåndet på den 10-årige rente. Det har ført til en stejlere rentekurve, hvor renten på den 30-årige statsobligation er på sit højeste niveau siden 2014.

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen, for Sydinvest den 11. oktober 2018.

Tilbage