Kvartalsforventninger Internationale obligationer

Visninger: 2248 Dato: 17. jan. 2019 kl. 12:30

Vi forventer, at udviklingen på arbejdsmarkedet er med til at holde hånden under renterne i nogen tid, og vi forventer en lidt svagere USD.

Selvom amerikansk økonomi fortsat viser fremgang i form af et stærkt arbejdsmarked, forventes en opbremsning i økonomien i løbet af i år. Den amerikanske centralbank, Fed, har hævet renten otte gange siden slutningen af 2015 og er begyndt at nedbringe bankens beholdning af amerikanske stats- og realkreditobligationer, som blev opkøbt i kølvandet på finanskrisen for at støtte markederne med likviditet. Samtidig ser det ud til, at inflationen foreløbig har toppet. Det har skabt forventninger om, at Fed snart vil indstille renteforhøjelserne og i højere grad vurdere de økonomiske nøgletal fra rentemøde til rentemøde.

I Europa har vi set svagere økonomiske nøgletal, og selvom handelskonflikten er sat på standby indtil udgangen af marts, forventes det i udgangspunktet, at eurozonens økonomi vil bremse lidt yderligere op de kommende år. Den Europæiske Centralbank, ECB, er stoppet med at opkøbe obligationer for nye penge, men centralbanken har ikke travlt med at hæve styringsrenten, idet inflationspresset er aftaget, og usikkerheden om vækstudsigterne er taget til. I det kommende kvartal ser vi større sandsynlighed for at renterne holdes nede.

I Japan vil økonomien fortsætte den positive udvikling. Ledigheden er rekordlav, og det øger presset på den japanske centralbank for ikke længere at føre en helt så ekspansiv pengepolitik. En normalisering af pengepolitikken har dog fortsat lange udsigter, da inflationen i Japan er langt under inflationsmålet. Men der spekuleres i, at det kan være slut med den negative styringsrente allerede til sommer, men uden at det vil være startskuddet til en normalisering af pengepolitikken. Vi forventer en gradvis styrkelse af yennen i det kommende kvartal.

Af porteføljemanager Niels Mellemgaard Sørensen, for Sydinvest den 17. januar 2019.

Tilbage