Kvartalsforventninger Internationale obligationer

Visninger: 1778 Dato: 11. jul. 2019 kl. 11:30

Rentemarkederne har allerede indpriset en rentenedsættelse på det kommende Fed-møde i slutningen af juli.

Renterne i USA er faldet ganske markant som konsekvens af svage økonomiske vækstud-sigter. Det amerikanske opsving er begyndt at vise svaghedstegn, hvor flere vækstindikatorer peger på en markant lavere vækst i år. Den amerikanske centralbank, Fed, er blevet mere blød i sine udmeldinger, og har lovet at indstille udsugningen af likviditet fra de finansielle markeder samt åbnet op for rentenedsættelser for at understøtte væksten og inflationsfor-ventningerne. Rentemarkederne har allerede indpriset en rentenedsættelse på det kommende Fed-møde i slutningen af juli og yderligere to rentenedsættelser over det næste år. Vi forven-ter at udviklingen vil føre til en moderat svækkelse af dollaren.

I Europa er renterne ligeledes kommet under pres, efter at Den Europæiske Centralbank, ECB, har meldt ud, at renterne forbliver rekordlave helt indtil andet halvår 2020. Det anses som overvejende sandsynligt, at ECB i de kommende måneder vil gøre endnu mere for at lempe pengepolitikken herunder muligheden for et nyt opkøbsprogram, idet inflationsforvent-ningerne set med ECB’s øjne er meget lave. I det kommende kvartal forventer vi, at renterne forbliver på de meget lave niveauer.

Den globale afmatning rammer også den japanske økonomi, hvor eksporten til Europa og Asien er med til at lægge en dæmper på væksten. Ledigheden er fortsat rekordlav og har lagt et pres på den japanske centralbank for ikke længere at føre en helt så ekspansiv pengepoli-tik. En normalisering af pengepolitikken har dog fortsat lange udsigter, da inflationen i Japan er langt under inflationsmålet på 2 %. Vi forventer ikke de store forskydninger i yennen det kommende kvartal.

 

Tilbage