Kvartalsforventninger Internationale obligationer

Visninger: 614 Dato: 28. jan. 2020 kl. 08:05

Vi forventer, at USD begynder at miste fodfæste overfor DKK, og ser en lidt svagere dollar sidst på året.

Forventninger til kommende kvartal
Spændet mellem de underliggende 10-årige renter i USA og Europa forsatte med at indsnævres i sidste kvartal af 2019. Baggrunden herfor skal blandt andet ses i lyset af, at den økonomiske vækst i USA er på vej ned i et lavere gear, mens europæisk økonomi ser ud til at have lagt det værste bag sig. Sidste år var præget af handelskrigen mellem USA og Kina, hvilket også ramte den europæiske vækst og i særdeleshed tysk industri.

Mens USA og Kina arbejder på at lægge handelsstriden bag sig, kan 2020 gå hen og blive året, hvor pengepolitikken får sig et ansigtsløft. Mens den amerikanske centralbank, Fed, allerede er i gang med en større strategisk gennemgang af pengepolitikken, har Den Europæiske Centralbank, ECB, varslet en gennemgang sidst på året. Omdrejningspunktet er, at med rekordlave renter er det pengepolitiske arsenal begrænset i USA og næsten udtømt i Europa.  Vi forventer, at USD begynder at miste fodfæste overfor DKK, og ser en lidt svagere dollar sidst på året.

Japansk økonomi får en tiltrængt saltvandsindsprøjtning i form af en ekspansiv finanspolitisk pakke, som regeringen fremlagde i december. Tiltagene kan øge væksten med ca. 1,5 %-point og implementeres over en årrække. Samtidig vurderes det, at Bank of Japan indtil videre får en tiltrængt pause i at lempe pengepolitikken yderligere. Vi forventer en lidt stærkere JPY i indeværende kvartal.  

Tilbage