Kvartalsforventninger Sydinvest HøjrenteLande

Visninger: 1133 Dato: 08. jan. 2018 kl. 13:00

2017 var på mange måder et godt år for EM-obligationerne.

Set fra Danmark er det dog primært obligationerne udstedt i hård valuta, som har klaret sig godt, hvorimod EM-obligationerne udstedt i lokalvaluta har været ramt af en stærk EUR/svag USD.

Hvordan er udsigten for 2018? For Emerging Markets-obligationerne bliver det i 2018 afgørende, hvorvidt en strammere pengepolitik i USA og Europa kommer til sende de lange obligationsrenter op. Hidtil har det ikke for alvor været tilfældet. De korte renter er steget uafbrudt siden september, mens de lange renter har været stort set uændrede. De 30-årige amerikanske renter faldt endda 33bp i 2017, hvilket var positivt for EM-obligationer.

2018 bliver året, hvor et af de største pengepolitiske eksperimenter for alvor skal rulles tilbage. Hvordan reduktionen af centralbankernes balancer kommer til at gå for sig, er et godt spørgsmål, som pga. manglende fortilfælde er svært at besvare, men effekten vil formentlig først få betydning fra midt på året.

Vi forventer højere amerikanske renter, både korte og lange, i 2018, men så længe stigningerne ikke sker for hurtigt og er store vil EM-obligationerne være godt rustede til at modstå stigningerne. Den økonomiske vækst i EM er høj og betalingsbalancerne er med få undtagelser i bedre stand end for fem år siden.

EM-økonomierne kommer fra 2017 med god vækst, som vi forventer vil fortsætte i 2018. Det er med til at tiltrække investeringer og generelt gøre EM attraktivt. Selvom væksten er høj eller stigende, så er inflation ikke noget større problem, bortset fra i de lande, som har været ramt af svag valuta, fx Tyrkiet. Nogle centralbanker i Østeuropa skal til at passe på, hvilket den tjekkiske allerede har gjort ved at stramme op, og som den polske måske også begynder på i år. Strammere pengepolitik i visse EM-lande kan vise sig at være positivt for valutaerne. Dog bliver EUR/USD formentlig igen en vigtig faktor for lokalafkast, en faktor som kan gå begge veje.

Den kinesiske økonomi vil ikke vokse helt så hurtigt i år, men vi forventer ikke noget kollaps i Kina. Den kinesiske forbruger betyder mere og mere, hvorimod investeringerne betyder mindre. For råvarepriserne er det positivt, fordi det betyder en bredere sammensat efterspørgsel. Dvs. andet og mere end jernmalm og kobber. Olieprisen er aktuelt på et ganske fint niveau. Prisen er høj nok til, at eksportlandene har fået det bedre, men ikke så høj, at det rammer væksten i importlandene. Olieprisen er understøttet af samarbejdet mellem OPEC og Rusland.

Af Senioranalytiker Hans Christian Bachmann, for Sydinvest den 8. januar 2018.

Tilbage