06. jul. 2020 kl. 14:15
2548 visninger

Kvartalsforventninger Sydinvest HøjrenteLande

V-vending eller endnu en bølge? Efter et kvartal med nedlukning og genåbning er det for mange langsomt ved at være hverdag. Kurserne på de finansielle markeder har formentlig rettet sig mere, end økonomien har gjort det i 2. kvartal og vil gøre det i 3. kvartal.

Med genåbningen af økonomierne er vi begyndt at se bedre nøgletal, men som ved indgangen til andet kvartal er det endnu for tidligt at sige præcis, hvor vi er henne. At krisen er dyb, er der ingen tvivl om. Det rammer blandt andet finanspolitikken hårdt i alle lande verden rundt. Hjælpeprogrammerne har i mange lande afhjulpet de værste effekter af nedlukning for mennesker, virksomheder og økonomierne. De store hjælpepakker betyder, at de fleste stater verden rundt får brug for ekstra finansiering, hvilket centralbankerne i I-landene tilfører ved at købe statsobligationer. Derudover hjælper centralbankerne ved at opkøbe store mængder virksomhedsobligationer.

Obligationsopkøbsprogrammer har hjulpet markedet på vej
For Emerging Markets var udfordringen i starten af kvartalet, at markedet for nyudstedelser var lukket, men det åbnede heldigvis igen, først med nogle udstedelser fra højt ratede lande i Mellemøsten og lige så stille kunne mere risikofyldte lande udstede. I den forbindelse hjalp flere officielle tiltag, især udskydelse af renter og afdrag for resten af året på gæld til officielle kreditorer (stater) samt udvidet mulighed for støtte hos IMF. Markedet er også i høj grad blevet hjulpet af de store obligationsopkøbsprogrammer, som især den amerikanske centralbank og Den Europæiske Centralbank har stået for. Derudover betyder lavere rentespænd på EM-obligationer i USA og EUR, at det igen er muligt for lande at udstede, så der er tale om en selvforstærkende effekt. Rentespændet har dog et godt stykke igen, inden det er på januar-niveauet.

De fleste EM-centralbanker har nedsat styringsrenten, og i de fleste tilfælde er styringsrenten på rekordlavt niveau eller meget tæt på. Efterhånden nærmer vi os dog bunden i renterne for denne omgang. De lave renter vil formentlig betyde forøget økonomisk vækst i løbet af andet halvår udover det comeback, som genåbningen af økonomierne i forvejen vil betyde.

Den lave oliepris hjælper inflationen nedad
Inflationen er i de fleste lande på vej ned, godt hjulpet af den lave oliepris. Vi forventer, at inflationspresset i de fleste økonomier vil forblive lavt over resten af året, eftersom svage økonomier vil dæmpe det efterspørgselsdrevne inflationspres. De lave styringsrenter har ikke ført til svagere EM-valutaer, eftersom valutaerne allerede var svækkede i 1. kvartal. Mange af EM-valutaerne er endda styrkede i 2. kvartal. Olieprisen har rettet sig i 2. kvartal, efter at OPEC+ droslede olieproduktionen kraftigt. Flere andre råvarepriser har også rettet sig. Derfor er risikoen for de råvareeksporterende EM-lande knap så stor som ved slutningen af 1. kvartal. 

Den store risiko er en anden bølge af COVID-19, og aktuelt er USA i gang med bølge 1½, eftersom første bølge reelt ikke var færdig endnu. Antallet af tilfælde af COVID-19 i USA var også i slutningen af 2. kvartal årsagen til lidt mere sure markeder. 

Ikke udsigt til økonomier på præ-Coronaniveau i 2020
Udover en ny bølge af COVID-19 er de dybere effekter på især virksomhedernes finanser afgørende for, hvor hurtigt økonomierne er tilbage på samme niveau som før krisen. Det vil formentlig ikke blive nået i år for særligt mange økonomier. Blandt EM-landene er der nogle lande, hvor krisen formentlig vil tage 2-4 år eller længere inden man er tilbage. Det gælder især lande som Argentina eller Libanon, som er gået statsbankerot. Generelt har krisen ramt EM-lande som i forvejen havde udfordringer ekstra hårdt. Det gælder for eksempel Sydafrika, som i år vil have et de største underskud på de offentlige finanser blandt alle verdens lande.

Grundlæggende betyder de lempelige centralbanker og åbne statskasser, at økonomierne vil komme sig igen, hvilket comebacket i kurserne på risikofyldte aktiver, inkl. EM-obligationer, er en indikation på. 

 

Hvordan vil du
vurdere artiklen?

2
Baseret på 4 anmeldelser

Skal vi holde dig orienteret?

Så tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag løbende nyt fra investeringsmarkedet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet