Kvartalsforventninger til danske obligationer

Visninger: 1333 Dato: 16. apr. 2018 kl. 10:15

Opadgående pres på de europæiske renter, mens de korte danske renter er låst fast en rum tid endnu.

I USA forventer vi, at en relativ stærk vækst, lav ledighed og ufinansierede skattelettelser sammen med flere renteforhøjelser kan føre til et opadgående pres på de amerikanske obligationsrenter. Vi har allerede set kraftige rentestigninger i starten af året, men USA’s nye protektionistiske handelspolitik og tiltagende geopolitisk uro har sat en midlertidig stopper herfor. Endvidere var den nye centralbankchef Jerome Powell på det seneste rentemøde en anelse blødere i sine udmeldinger end forventet. Fortsætter USA med sin handelspolitiske intifada, kan det lægge en dæmper på forventningerne til rentestigninger på den korte bane. Til gengæld kan nye toldsatser kombineret med en ufinansieret skattereform forstærke rentestigningerne på lidt længere sigt.

Opadgående pres på de europæiske renter
I Europa er nøgletallene begyndt at skuffe, og det tilskrives til dels frygten for en forværring af vilkårene for den globale handel. Det har sendt renterne ned oven på pæne stigninger i starten af året. Den Europæiske Centralbank vil til efteråret nedtrappe sine obligationsopkøb, og opkøbsprogrammet slutter sandsynligvis inden udgangen af 2018. Det vil føre til et opadgående pres på de europæiske renter, men rentestigningen vil nok blive dæmpet af en forholdsvis lav inflation.

De korte danske renter er låst fast en rum tid endnu
I Danmark forventer vi, at Nationalbanken vil afvente ECB med at ændre på styringsrenten. Det store overskud på betalingsbalancen og fortsatte attraktive muligheder på det danske obligationsmarked for specielt dollar- og yen-investorer gør, at der er et strukturelt inflow i Danmark, hvilket vil holde kronen stærk og dermed udskyde en rentestigning til efter ECB. Dermed forventer vi, at de korte renter i Danmark er låst fast en rum tid endnu, hvorimod de lange renter mere vil følge det generelle rentebillede.

Tilbage