Kvartalsforventninger til EM aktier

Visninger: 1598 Dato: 17. apr. 2018 kl. 15:05

Der er fortsat gang i den globale vækst og forventninger til selskabernes indtjening fastholdes

Som vi nævnte i vores forventninger til 1. kvartal, var der en risiko for stigende volatilitet i aktiemarkederne efter en længere periode med høj risikovillighed og meget små udsving. Særlig én faktor blev udslagsgivende. Trump satte fokus på USAs handelsbalanceunderskud. Efter flere udmeldinger blev fokus indsnævret til især underskuddet over for Kina. Det påvirker imidlertid hele regionen, fordi mange af Kinas eksportvarer indeholder komponenter fra andre asiatiske lande. Fremover er det derfor også afgørende, at tarifstigninger ikke eskalerer til en egentlig handelskrig. Efter Xi Jinping seneste udtalelser, vurderer vi, at de to parter vil gå til forhandlingsbordet.

Der er fortsat gang i den globale vækst, og forventningerne til selskabernes 2018 indtjening har også kunne fastholdes. Desuden er rentestigningerne faldet til ro  sidst på kvartalet. Risiciene er stadig en høj værdifastsættelse i nogle lande og tiltagende inflation. Desuden skal det nævnes, at aktiemarkederne begynder at bære præg af, at vi er langt henne i det økonomiske opsving. I den sencykliske fase af et opsving forventer vi større udsving på aktiemarkederne.

I Asien
Den kinesiske økonomi fortsætter med at vokse i et tilfredsstillende tempo med en vækst lige i underkanten af 7%. Det betyder, at vi ikke har ændret på vores forventninger om, at den kinesiske regering vil fastholde opstramningerne på boligmarkedet og have fokus på gældsnedbringelse. Med andre ord forventer vi fortsat, at Kina vil have succes med deres balancegang mellem vækst, gældsnedbringelse og omlægning til en mere serviceorienteret økonomi.

I Indien fremlagde regeringen budgettet for det kommende år. Fokus var på landområderne og det planlagte underskud på statsbudgettet var lidt højere end investorerne havde forventet. Senere kom det imidlertid frem, at lånebehovet ikke ville være så stort som først antaget, og de lange renter begyndte at falde. Det var imidlertid ikke nok, idet det indiske aktiemarked blev ramt af et par virksomhedsskandaler og en ny kapitalgevinstbeskatning. Vi fastholder vores langsigtede positive syn på Indien men gør opmærksom på, at en høj værdifastsættelse og nogle kommende delstatsvalg udgør en risiko for de kommende kvartaler.

I Latinamerika
I Latinamerika er det brasilianske aktiemarked kommet særligt godt fra land i år og været blandt de bedste nye aktiemarkeder i 1. kvartal. Brasilien har haft gavn af faldende renter, som har været drevet af faldende inflation. Desuden er der stigende økonomisk vækst, og arbejdsløsheden ser ud til at have toppet.

Vi forventer stadig, at Latinamerika vil være mere volatil senere i 2018 på grund af et travlt valgår. Blandt andet er der valg i Mexico og Brasilien.  I Mexico bliver frihandelsaftalen NAFTA stadig forhandlet med USA. På det seneste er der forhåbninger om, at en aftale kan komme på plads, både fordi det ville gavne den amerikanske præsident frem mod midtvejsvalget i USA til efteråret, og fordi en aftale er lettere at få på plads inden det mexicanske valg.

Porteføljevægte
Vi har overvægt i blandt andet Indien og Kina, hvorimod vi er undervægtet i Korea. I Latinamerika er vi samlet set neutralt positioneret.

Af aktiechef Jesper Engedal, for Sydinvest den 17. april 2018.

Tilbage